Praktijkgerichte programma's

Praktijkgerichte programma’s vormgeven

Over Praktijkgerichte programma's

Vanaf schooljaar 2024-2025 mogen scholen, op vrijwillige basis, een praktijkgericht programma aan gaan bieden aan leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg. Dit programma heeft tot doel de leerlingen kennis te laten maken met de wereld van arbeid en beroep, hen te laten oriënteren op hun toekomst en voor te bereiden op een vervolgopleiding in mbo of havo.

In het praktijkgerichte programma voeren leerlingen levensechte, realistische opdrachten uit, passend bij de regio waarin ze wonen. Hoe die opdrachten er uit kunnen zien, hoe je ze beoordeelt en op welke manier je als school de praktijkgerichte programma’s in kunt voeren, staat centraal in het cursusaanbod praktijkgerichte programma’s. Daarnaast zijn er trainingen te vinden waarin je je vaardigheden eigen kunt maken die passen bij de praktische kant van de opdrachten. Voor een uitgebreid aanbod van praktische trainingen kun je ook kijken onder Beroepsgerichte profielen.