Praktijkgerichte programma's

Praktijkgerichte programma’s vormgeven

Over Praktijkgerichte programma's


In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Dit programma heeft tot doel de leerlingen kennis te laten maken met de wereld van arbeid en beroep, hen te laten oriënteren op hun toekomst en voor te breiden op een vervolgopleiding in mbo of havo.

In het praktijkgerichte programma voeren leerlingen levensechte, realistische opdrachten uit, passend bij de regio waarin ze wonen. Hoe die opdrachten er uit kunnen zien, hoe u ze beoordeelt en op welke manier u als school de nieuwe leerweg in kunt voeren, staat centraal in het cursusaanbod voor de nieuwe leerweg. Daarnaast zijn er trainingen te vinden waarin u zich vaardigheden eigen kunt maken die passen bij de praktische kant van de opdrachten. Voor een uitgebreid aanbod van praktische trainingen kunt u ook kijken onder Beroepsgerichte profielen.