Vind hier alle cursussen om jezelf bij te scholen

Beroepsgerichte profielen

Beroepsgerichte profielen

Actuele / innovatieve ontwikkelingen moeten hun weg vinden in het onderwijs, het cursusaanbod helpt daarbij.

Bekijk cursussen
Schoolexaminering

Schoolexaminering

Ontwikkel een visie op schoolexaminering en ontdek met elkaar wat moet en wat mag.

Bekijk cursussen
Praktijkgerichte programma's

Praktijkgerichte programma's

Ontdek hoe het praktijkgerichte programma vorm kan krijgen.

Bekijk cursussen

XR voor het vmbo

Ontdek een selectie van alle trainingen op de website Bijscholingvmbo die te maken hebben met XR (Extended Reality).

Bekijk cursussen

Over Bijscholingvmbo.nl

De afgelopen jaren hebben beroepsgerichte docenten vmbo en VSO meer dan 25.000 maal een training gevolgd in het kader van Bijscholingvmbo.nl. Heel veel docenten, onderwijsassistenten, instructeurs en hun leidinggevenden hebben een training gevolgd die ze direct in hun praktijk kunnen gebruiken. Van vrijwel alle vmbo-scholen hebben er een of meer collega’s deelgenomen aan een training.

Trainingen richten zich op de:

  • beroepsgerichte profielen en keuzevakken: nieuwe onderwerpen uit de beroepspraktijk worden uitgelegd, op een manier dat ze direct in de klas gebruikt kunnen worden;
  • de praktijkgerichte programma’s, bijvoorbeeld hoe maak je een levensechte opdracht en hoe beoordeel je die;
  • schoolexaminering: wat is een goed PTA en welke rol heeft de examencommissie?

Bijscholingvmbo.nl: Ga zo door!

Deelnemers zijn tevreden over Bijscholingvmbo.nl, zo blijkt uit de enquête die we eind vorig schooljaar hebben uitgezet. Hun voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten van een dagdeel of een dag, maar het komt regelmatig voor dat docenten graag deel willen nemen, maar niet uitgeroosterd worden.

De resultaten van de enquête zijn samengevat in een infographic. Met de aanbevelingen gaan we aan de slag, want Bijscholing vmbo gaat ook in het schooljaar 2023-2024 door! 


Digitaal magazine over Bijscholingvmbo.nl

In de tweede helft van maart 2023 hebben alle vmbo-scholen het magazine ‘Up-to-date via Bijscholingvmbo.nl’ ontvangen. In dit magazine leest u ervaringen van docenten, aanbieders en kwartiermakers met Bijscholing vmbo. U kunt een exemplaar aanvragen via info@platformsvmbo.nl.