Vind hier alle cursussen om jezelf bij te scholen

Over bijscholing VMBO

Het nieuw beroepsgerichte vmbo bestaat uit 10 profielen. Vmbo docenten die les geven in een profiel zijn niet voor alle (nieuwe) onderdelen bekwaam. Daarom is door vertegenwoordigers van de profielen een bijscholingsaanbod samengesteld. Het SPV, als overkoepelende organisatie, treedt op als coördinator en contactpunt.
 
Door het wegvallen van de subsidie wordt de scholing vanaf 1 januari 2018 tegen kostprijs aangeboden. Alleen het aanbod schoolexaminering wordt nog wél gesubsidieerd en tegen een laag tarief aangeboden.
 
De bijscholing is per profiel geordend en richt zich op de profielmodulen en keuzevakken van de nieuwe profielen. De scholing kan gevolgd worden door alle beroepsgerichte docenten vmbo en VSO en is niet gebonden aan een bevoegdheid.
 

Neem contact met ons op Kies je profiel 
Kwartiermakers