Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Voor cursisten

 1. Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor een cursus?
  U kunt zich, uitsluitend online, tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus inschrijven. Op dat moment wordt de inschrijving gesloten en de datum van uitvoering verwijderd van de site.

 2. Hoe weet ik dat mijn inschrijving succesvol is verwerkt?
  U ontvangt na inschrijving automatisch per e-mail een bevestigingsmail in de mailbox van het door u opgegeven e-mailadres.

 3. Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?
  De inschrijving is definitief en kan niet geannuleerd worden. Bij verhindering kunt u een collega laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst en het verstrekken van certificaten op naam verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl of door rechtstreeks contact met de aanbieder van de cursus.

 4. De docent is ziek en kan niet naar de cursus komen, wat nu?
  De inschrijving is definitief en kan niet geannuleerd worden. U kunt wel een andere docent in zijn/haar plaats laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst en het verstrekken van certificaten op naam verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl of door rechtstreeks contact met de aanbieder van de cursus.

 5. Gaat de cursus altijd door?
  SPV behoudt zicht het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. U wordt hier uiterlijk 1 week vóór aanvang van op de hoogte gesteld. U kunt ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

 6. Wanneer ontvang ik de factuur?
  Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een factuur (als pdf-bestand) per e-mail. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

 7. Wanneer ontvang ik het certificaat?
  De aanbieder van de cursus verstrekt het certificaat zodra de validatiecode voor het lerarenregister beschikbaar is. De aanbieder kan uw vraag beantwoorden.

 8. Hoe kan ik nagaan of ik bevoegd ben voor een profiel?
  In de bevoegdhedenbrief aan de kamer van Staatssecretaris Sander Dekker staat informatie over de bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Bij de bevoegdhedenbrief hoort een schema aan de hand waarvan u na kunt gaan of u (of uw docenten) bevoegd zijn voor een profiel en als dat niet zo is welke actie dan ondernomen moet worden. Meer informatie vindt u op de website van SPV.


Voor aanbieders

 1. Ik ben aanbieder van cursussen. Wanneer krijg ik de validatiecode voor de certificaten?

  De validatiecode voor het lerarenregister wordt toegekend door de Onderwijscoöperatie. Om een cursus te laten valideren moet deze bij de Onderwijscoöperatie worden ingediend. Voor elk profiel is een docentenpanel aan de slag om het cursusaanbod te voorzien van een advies, dit leidt tot de validatiecode en een digitaal validatiestempel. Na de toekenning hiervan krijgt u deze toegezonden en kunt u deze voortaan opnemen op de certificaten voor de docenten die aan uw cursus(sen) deelnemen. De gehele procedure zal enkele weken in beslag nemen. Meer informatie over de validering: https://www.registerleraar.nl/veelgestelde-vragen/voor-aanbieders. De mogelijkheid om professionaliseringsactiviteiten ter validering aan te bieden is per 1 augustus 2017 beëindigd. Tot 1 augustus 2018 is het niet meer mogelijk om nieuwe cursussen aan te melden voor Registerleraar. Dit geldt voor alle aanbieders. Meer informatie vindt u op de website van Registerleraar.

 2. Ik heb al certificaten zonder validatiecode uitgereikt aan deelnemers

  Dit is geen probleem, certificaten hoeven niet alsnog met een validatiecode te worden nagestuurd. Docenten kunnen de cursus toevoegen aan hun portfolio bij het lerarenregister, om vast te leggen dat zij de bijscholing hebben gevolgd. Wanneer een cursus is gevalideerd, is deze inclusief validatiecode beschikbaar op de site van het lerarenregister. Door de cursus daar te selecteren wordt deze toegevoegd, en de docent kan het certificaat uploaden. Belangrijk: het is om verwarring te voorkomen wel van belang om bij het ter validering indienen van de cursus dezelfde cursusnaam te gebruiken als vermeld op het certificaat!

 3. Wanneer heeft een cursist recht op een certificaat?
  Een certificaat wordt afgegeven als een cursist de volledige scholing heeft doorlopen.