Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

Voor cursisten

 1. Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor een cursus?
  U kunt zich, uitsluitend online, tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus inschrijven. Op dat moment wordt de inschrijving gesloten en de datum van uitvoering verwijderd van de site.

 2. Hoe weet ik dat mijn inschrijving succesvol is verwerkt?
  U ontvangt na inschrijving automatisch per e-mail een bevestigingsmail in de mailbox van het door u opgegeven e-mailadres.

 3. Hoe kan ik mijn inschrijving annuleren?
  De inschrijving is definitief en kan niet geannuleerd worden. Bij verhindering kunt u een collega laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst en het verstrekken van certificaten op naam verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl of door rechtstreeks contact met de aanbieder van de cursus.

 4. De docent is ziek en kan niet naar de cursus komen, wat nu?
  De inschrijving is definitief en kan niet geannuleerd worden. U kunt wel een andere docent in zijn/haar plaats laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst en het verstrekken van certificaten op naam verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl of door rechtstreeks contact met de aanbieder van de cursus.

 5. Gaat de cursus altijd door?
  SPV behoudt zicht het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. U wordt hier uiterlijk 1 week vóór aanvang van op de hoogte gesteld. U kunt ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen.

 6. Wanneer ontvang ik de factuur?
  Zodra u zich heeft aangemeld ontvangt u een factuur (als pdf-bestand) per e-mail. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

 7. Wanneer ontvang ik het certificaat?
  De aanbieder van de cursus verstrekt het certificaat.

 8. Hoe kan ik nagaan of ik bevoegd ben voor een profiel?
  In de bevoegdhedenbrief aan de kamer van Staatssecretaris Sander Dekker staat informatie over de bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Bij de bevoegdhedenbrief hoort een schema aan de hand waarvan u na kunt gaan of u (of uw docenten) bevoegd zijn voor een profiel en als dat niet zo is welke actie dan ondernomen moet worden. Meer informatie vindt u op de website van SPV.

 9. Worden er ook cursussen incompany aangeboden?
  Alle profieloverstijgende trainingen rond de kwaliteit van het schoolexamen vmbo kunnen bij minimaal 15 deelnemers ook op uw school worden aangeboden tegen het gesubsidieerde tarief. U kunt hiervoor contact opnemen met de kwartiermaker (w.bredewold@platformsvmbo.nl). Wilt u meer een training op maat, dan betaalt u alleen voor de extra ontwikkeltijd voor deze training een aanvullend bedrag. Als u belangstelling heeft voor incompanytrainingen voor andere profielen dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende kwartiermaker


Voor aanbieders

 1. Ik ben aanbieder van cursussen. Wat is de procedure rondom validatie voor het lerarenregister?
  Het is voorlopig niet mogelijk om cursussen ter validatie aan te bieden bij het Register Leraar. Over de toekomstige procedure en de daarbij gehanteerde regels is op dit moment nog niets bekend. Vooralsnog is het voldoende als op het certificaat het aantal vakinhoudelijke uren en/of (vak)didactische uren staan vermeld.

 2. Wanneer heeft een cursist recht op een certificaat?
  Een certificaat wordt afgegeven als een cursist de volledige scholing heeft doorlopen.