Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk, uitsluitend online, tot 14 dagen vóór de start van de cursus. De inschrijving is definitief en kan niet geannuleerd worden. Bij verhindering kan de cursist een collega laten deelnemen. In verband met de deelnemerslijst en het verstrekken van certificaten op naam verzoeken wij u vriendelijk ons hierover te informeren via e-mail helpdesk@bijscholingvmbo.nl of door rechtstreeks contact met de aanbieder van de cursus. De cursist ontvangt uiterlijk 1 week vóór aanvang de definitieve uitnodiging per mail.


Betaling

Zodra de deelnemer zich heeft aangemeld voor een cursus is hij/zij betalingsplichtig. De deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanmelding en een factuur (als pdf-bestand) per e-mail.

De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op de opgenomen bankrekening onder vermelding van het factuurnummer.


Annulering en wijziging

SPV behoudt zicht het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aanbod voor aanvang te annuleren of in gewijzigde vorm aan te bieden. Cursisten worden hier uiterlijk 1 week vóór aanvang van op de hoogte gesteld. De cursist kan ervoor kiezen deel te nemen aan de gewijzigde of de volgende cursus, dan wel de eventueel betaalde kosten geheel gerestitueerd te krijgen. De cursist heeft géén recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens SPV is uitgesloten.