Beroepsgerichte profielen

Cursussen om bij te blijven

Over Beroepsgerichte profielenIn profielmodulen en keuzevakken maken leerlingen kennis met de beroepspraktijk en oriënteren zij zich op hun toekomst. Profielmodulen en keuzevakken sluiten zo goed mogelijk aan bij actuele en innovatieve ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Bijscholing vmbo maakt het voor docenten mogelijk op de hoogte te blijven van deze innovatieve ontwikkelingen en de vertaalslag te maken van de beroepspraktijk naar de onderwijspraktijk. Voor elk profiel bieden we regelmatig nieuwe actuele scholing, voor docenten, instructeurs en onderwijsassistenten in vmbo en vso. Je bent bij alle trainingen welkom, ook die buiten je eigen profiel vallen.