Kwartiermakers

Elk profiel heeft een kwartiermaker die verantwoordelijk is voor de cursussen. De gegevens van de kwartiermakers vindt u hieronder. Wij verzoeken u vragen over de cursussen en inschrijvingen in eerste instantie te sturen aan het algemene emailadres helpdesk@bijscholingvmbo.nl.

print
Bouwen, Wonen en Interieur
Cor de Ridder
corderidder@planet.nl
Dienstverlening en Producten
Wiel Wijnen
kwartiermakerdenp@gmail.com
Economie en Ondernemen
Elise Weber
weber.elise@outlook.com
Groen
Edith Diepeveen
edith.diepeveen@connectgroen.nl
Horeca, Bakkerij en Recreatie
Sjaak Waasdorp
hbrbijscholing@gmail.com
LOB
Jacqueline Kerkhoffs
j.kerkhoffs@platformsvmbo.nl
Maritiem en Techniek
Jan-Henk Braam
j.braam@maritiemcollegeijmuiden.nl
Media, Vormgeving en ICT
Herman Bremer
hbremer@pantarijn.nl
Mobiliteit en Transport
Lenie van Lieverloo
lenie@vanlieverlooadvies.nl
PGP Algemeen
Wilma Bredewold
w.bredewold@platformsvmbo.nl
PGP Groen
Edith Diepeveen
edith.diepeveen@connectgroen.nl
PGP Informatie-technologie
Machiel Keekstra
machiel@keekstra.frl
PGP Technologie & toepassing
Babs van Sleeuwen
babs@platformsvmbo.nl
Produceren, Installeren en Energie
Jan Gubbels
jan.gubbels@kpnmail.nl
Schoolexaminering
Wilma Bredewold
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Zorg en Welzijn
Wilma Roijackers
mail@wilmaroijackers.nl