Kwartiermakers

Elk profiel heeft een kwartiermaker die verantwoordelijk is voor de cursussen. De gegevens van de kwartiermakers vindt u hieronder. Wij verzoeken u vragen over de cursussen en inschrijvingen in eerste instantie te sturen aan het algemene emailadres helpdesk@bijscholingvmbo.nl.

print
Bouwen, Wonen en Interieur
Cor de Ridder
corderidder@planet.nl
Dienstverlening en Producten
Wiel Wijnen
wc.wijnen@gmail.com
Economie en Ondernemen
Elise Weber
info@athena-oab.nl
Groen
Edith Diepeveen
edith.diepeveen@aocraad.nl
Horeca, Bakkerij en Recreatie
Koos Schadee
4schadee@casema.nl
Media, Vormgeving en ICT
Herman Bremer
hbremer@pantarijn.nl
Mobiliteit en Transport
Lenie van LIeverloo
l.vanlieverloo@kpcgroep.nl
Produceren Installeren en Energie
Jan Gubbels
jan.gubbels@kpnmail.nl
Zorg en Welzijn
Wilma Roijackers
w.roijackers@kpcgroep.nl
Profieloverstijgend
Jacqueline Kerkhoffs
j.kerkhoffs@platformsvmbo.nl
Profieloverstijgend
Wilma Bredewold (Schoolexaminering)
w.bredewold@platformsvmbo.nl