Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent.


Bijscholing VMBO en Stichting Platforms VMBO

Stichting Platforms VMBO, Postbus 59, 7630 AB Ootmarsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van Bijscholing VMBO zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens in Bijscholing vmbo

 1. Bijscholing VMBO is een online voorziening voor docenten. Bijscholing VMBO slaat derhalve geen gegevens van leerlingen op.
 2. Het is niet mogelijk in te loggen in Bijscholing VMBO. Er worden derhalve geen inloggegevens (inlognaam, wachtwoord, profielgegevens) opgeslagen in Bijscholing VMBO.
 3. Bijscholing VMBO slaat uitsluitend de volgende persoonsgegevens op van gebruikers:
  a) Voor- en achternaam;
  b) School (naam, adres, postcode, plaats) waaraan deelnemer lesgeeft;
  c) Profiel(en) waar deelnemer les in geeft;
  d) Het e-mailadres van deelnemer;
  e) Het telefoonnummer van deelnemer;
  f)  De cursus waarvoor deelnemer zich in wil schrijven;
  g) Evaluatie van cursus door deelnemer door gebruikmaking van sterrensysteem.
 4. De gegevens a t/m f worden gebruikt voor het inschrijven van de gebruiker in een cursus die via Bijscholing VMBO wordt aangeboden. De gegevens a, c en d worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. De gegevens g worden gebruikt voor het verbeteren van het cursusaanbod van Bijscholing VMBO en is input die anoniem wordt verwerkt voor de waardering van de cursus middels het sterrensysteem op de website.
 5. SPV stuurt de gegevens a, b, c, d, e en f door naar de aanbieder van de cursus waarvoor gebruiker zich heeft ingeschreven. Deze gegevens zijn bedoeld om de deelnemer uit te nodigen voor de cursus, van wijzigingen op de hoogte te stellen en na afloop van de cursus een evaluatie af te nemen en een certificaat van deelname uit te kunnen reiken. Aanbieders mogen de persoonsgegevens die ze via Bijscholing VMBO hebben ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken.
 6. De hierboven gespecificeerde gegevens blijven behouden zolang Bijscholing VMBO als project loopt. Na afloop van de projectperiode worden de gebruikersgegevens na een periode van 2 jaar vernietigd.
 7. De deelnemersgegevens van Bijscholing VMBO worden niet aan derden verstrekt.
 8. U heeft het recht om uw deelnemersgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw deelnemersgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de deelnemersgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw deelnemersgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw deelnemersgegevens sturen naar info@bijscholingvmbo.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Persoonsgegevens ten bate van de financiële afhandeling van de overeenkomst

 1. Aan deelname aan een cursus die aangeboden wordt via Bijscholing VMBO zijn kosten verbonden die bij de school waar deelnemer werkt in rekening worden gebracht, of, indien de deelnemer niet aan een school verbonden is, bij de deelnemer zelf in rekening worden gebracht.
 2. In het kader van de financiële afhandeling van de inschrijving worden de volgende persoonsgegevens van deelnemer aan Bijscholing VMBO verzameld en opgeslagen:
  a) Naam van de school;
  b) Contactpersoon van de school;
  c) E-mailadres van de contactpersoon;
  d) Adres van de school (straat, postcode en woonplaats).
 3. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het sturen van een factuur en niet ingezet voor marketing- of andere doeleinden.
 4. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een online factureringssysteem en in de administratie van een administratiekantoor.
 5. Deze persoonsgegevens blijven behouden zolang Bijscholing VMBO als project loopt. Na afloop van de projectperiode worden de gebruikersgegevens na een periode van 2 jaar vernietigd.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Bijscholing VMBO gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.