Nieuwe Leerweg

Praktijkgerichte programma’s vormgeven

Over Nieuwe Leerweg


In de nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. Dit programma heeft tot doel de leerlingen kennis te laten maken met de wereld van arbeid en beroep, hen te laten oriënteren op hun toekomst en voor te breiden op een vervolgopleiding in mbo of havo.

In het praktijkgerichte programma voeren leerlingen levensechte, realistische opdrachten uit, passend bij de regio waarin ze wonen. Hoe die opdrachten er uit kunnen zien, hoe u ze beoordeelt en op welke manier u als school de nieuwe leerweg in kunt voeren, staat centraal in het cursusaanbod voor de nieuwe leerweg. Daarnaast zijn er trainingen te vinden waarin u zich vaardigheden eigen kunt maken die passen bij de praktische kant van de opdrachten. Voor een uitgebreid aanbod van praktische trainingen kunt u ook kijken onder Beroepsgerichte profielen.

Vragenlijst over trainingen rond de praktijkgerichte programma’s

Op bijscholingvmbo.nl vindt u een aanbod van trainingen gericht op de nieuwe leerweg. Het aanbod bestaat nu vooral uit trainingen die gericht zijn op de voorbereiding op de komst van de nieuwe leerweg. De komende jaren zal dit aanbod groeien en worden er trainingen ontwikkeld rond de praktijkgerichte programma’s. Wij zijn op zoek naar uw vraag. Aan welke training zou u deel willen nemen? Laat het ons weten, vul onderstaande vragenlijst in.

Vul de vragenlijst in