Ontwerpen van een onderwijsprogramma

PGP Algemeen
  • incompany

Een in company scholing om scholen die al gekozen hebben voor de invoering van één of meerdere praktijkgerichte programma’s verder op weg te helpen bij de vertaling van het praktijkgerichte examenprogramma naar een onderwijsprogramma.

  • De vaststelling van de data vindt plaats in overleg.
Gebaseerd op 20 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
2
TOTAAL
5

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud


Het ontwerpen van een onderwijsprogramma behoort tot één van de kerntaken van een docent. Het ontwerpen van een onderwijsprogramma bij het praktijkgerichte programma vraagt vaak nieuwe vaardigheden van docenten. Met het ontwerpen van een onderwijsprogramma kijk je verder dan het klaslokaal, ontwerp je dit in afstemming met je omgeving en bewaak je de samenhang tussen verschillende leerplanonderdelen. Daarom ga je tijdens deze training binnen het kader van de praktijkgerichte programma's o.a. ontdekken hoe verschillende onderdelen van het ontwerpproces zich tot elkaar verhouden. Vanuit het bestaande examenprogramma pgp werk je toe naar een onderwijsprogramma, waarbij je praktisch aan de slag gaat aan de hand van een cyclische ontwerpaanpak.


Samen met collega-docenten van de eigen school, zet je concrete stappen om tot een samenhangend en dekkend praktijkgericht onderwijsprogramma te komen en ontwikkel je een eigen bruikbare planning voor het verdere ontwerpproces. En daarbij is er natuurlijk ruimte voor onderlinge uitwisseling en inspiratie bij het vormgeven van jouw schooleigen onderwijsprogramma.

Voorkennis:
Voldoende basiskennis van de opzet en het doel van de praktijkgerichte programma’s.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Indien mogelijk een eigen (concept) praktijkgerichte opdracht meebrengen.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
kennis / praktijkcentrum
Contactpersoon:
Maikel Mahangi
E-mailadres:
Maikel@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kun je contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
35 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

Wijzigingen in training doorgeven