Verhoog de kwaliteit van uw BWI onderwijs

Bouwen, Wonen en Interieur
 • agenda

In één dag leert u hoe u de kwaliteit van uw BWI onderwijs kunt verbeteren, betere resultaten kunt behalen en meer grip op het onderwijsproces kunt krijgen door het op de juiste manier inzetten van allerlei beschikbare middelen.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 18 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodulen en keuzevakken BWI

Het is niet altijd even makkelijk het proces van lesgeven in een beroepsgericht vak als vmbo BWI in goede banen te leiden. In deze training van één dag krijgt u handvatten om de kwaliteit van het BWI onderwijs te verbeteren en meer grip op het onderwijsproces te krijgen door het op de juiste manier inzetten van allerlei beschikbare middelen.


De volgende onderwerpen komen aan bod:


Algemeen: • Belang van kwaliteit

 • Borging in PTA

 • Vertaling naar onderwijsprogramma

 • Hoe verhoogt u de kwaliteit van theoretische kennis, welke werkvormen gebruikt u voor de aanpak van de theorie

 • Rol van de regiocoördinator in het ondersteunen van de scholen


Veiligheid in relatie tot kwaliteit binnen BWI • Basisveiligheid (doel, gebruik), instructiekaarten en -filmpjes, regels rond stage en VCA

 • Verantwoord toezicht in het praktijklokaal

 • Veiligheids hulpmiddelen en instrumenten

 • Verantwoordelijkheden van de docent en van het management


Onderwijsorganisatie • Opzetten jaarplanning, praktisch aan de slag met eigen jaarplanning

 • Gebruik van een studieplanner

 • Gebruik van SO’s om kennis te verhogen en te herhalen

 • Cijfermatige relatie tussen SO, eindtoets en cspe minitoetsen in Facet

 • Inzet van o.a. tekening lezen, schetsen en (kennis)presentaties

 • Werkplekken structuur, gelijktijdig aanbieden van meerdere modulen


Leermiddelen • Op welke manier zet je je leermiddelen in

 • Examenprogramma en syllabus vs leermiddelen


Toetsen • Summatief en formatief toetsen (niet toetsen tijdens leren, maar van eindvaardigheid)

 • Beschikbare manieren van toetsen

 • Inzet oefen- en eindtoetsen op vmbo-bwi.nl (e-learning portal)


Websites Cito, CVTE, examenblad en SPV • Oude examens waar vind u ze

 • Hoe gebruikt u ze

 • Waar vindt u cspe oefen-minitoetsen, syllabus en examenprogramma's


Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Henk van Ginkel
Soort aanbieder:
particulier onderwijs
Contactpersoon:
Henk van Ginkel
E-mailadres:
h.vanginkel@vmbo-bwi.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
50 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

 • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven