Verhogen van de kwaliteit van BWI onderwijs

Bouwen, Wonen en Interieur

In één dag leert u enerzijds werken met verschillende producten van het Platform vmbo BWI en Cito en anderzijds materialen zo in te zetten dat uw leerlingen betere resultaten behalen op m.n. de theorie.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 5 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Profiel BWI

Inhoud

Algemeen
- Belang van kwaliteit
- Borging in PTA
- Summatief en formatief toetsen (niet tijdens leren, maar van eindvaardigheid)
- Vertaling naar onderwijsprogramma
- Hoe verhoogt u de kwaliteit van theoretische kennis, welke werkvormen gebruikt u voor de aanpak van de theorie
- Rol van uw regiocoördinator in het ondersteunen van de scholen

Gebruik E-learning portal
- Aanmaken groepen
- Leerlingen toevoegen: los en via leerlingvolgsystemen (Entree koppeling)
- Schoolbeheer: schoolgegevens, schoolbeheerders, toetsen toevoegen
- Aan en uitzetten Kader! en Trajectmap
- Gebruikersnaam en wachtwoord leerlingen (en docent) herstellen
- Basisveiligheid (doel en gebruik), instructiekaarten en -filmpjes, regels stage en VCA
- Toetsenbank: toets beschikbaar maken, klaarzetten, afnemen en becijfering
- Overige functionaliteiten van de portal

Community
- Opzetten jaarplanning, praktisch aan de slag met eigen jaarplanning
- Gebruik studieplanner
- Gebruik van SO’s om kennis te verhogen en te herhalen
- Cijfermatige relatie tussen SO's, eindtoets en CSPE minitoetsen in Facet
- Gebruik diverse extra materialen voor o.a. tekening lezen, schetsen en (kennis)presentaties

BWI net
- Aanmaken groepen
- Toevoegen deelnemers
- Voortgang bijhouden door docent en leerling
- Vragenrondje

Cito
- Oude examens, waar vindt u ze?
- Hoe gebruikt u ze?
- Waar vindt u CSPE oefen minitoetsen?

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Henk van Ginkel
Soort aanbieder:
particulier onderwijs
Contactpersoon:
Henk van Ginkel
E-mailadres:
h.vanginkel@vmbo-bwi.nl
Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven