Basis: Van examen- naar onderwijsprogramma (ONLINE)

Nieuwe Leerweg
  • agenda

Deze online scholing van een dagdeel is gericht op de vertaling van een praktijkgericht examenprogramma naar een onderwijsprogramma. Praktische realistische opdrachten spelen hierin een belangrijke rol.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
1
TOTAAL
4

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud
Na een analyse van het kader en het concept examenprogramma, richt u zich tijdens deze scholing op de vertaalslag van examenprogramma naar een onderwijsprogramma. De module zal vooral gericht zijn op uw rol als ontwerper. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat hebt u nodig voor het praktijkgerichte programma? Waar moet u rekening mee houden? Hoe vertaalt u praktische realistische opdrachten naar een onderwijsprogramma? Hoe houdt u hierbij overzicht op de inhoud van het examenprogramma?


Aan de hand van het curriculaire spinnenweb en een overzichtelijk ontwerpmodel krijgt u handvatten om deze opdrachten gestructureerd vorm te geven.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Ja, doornemen van het kader voor het praktijkgerichte programma.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
kennis / praktijkcentrum
Contactpersoon:
Jan ten Napel
E-mailadres:
Jan@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven