Beleid - Basiskwaliteit PTA beleid op orde

Schoolexaminering
  • incompany

Werkbijeenkomst van een dag/dagdeel bij jouw op school met direct betrokkenen bij het SE beleid o.l.v. een expert om de kwaliteit van het PTA - en de processen daaromheen - te evalueren en waar nodig verbeteracties op te zetten.

  • De vaststelling van de data vindt plaats in overleg.
Gebaseerd op 108 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
4
TOTAAL
10

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud
SPV biedt vmbo scholen (AVO en beroepsgericht) een praktisch aanbod in de vorm van een werkbijeenkomst op de eigen school om het PTA en de bijbehorende processen van hun school eens goed door te lichten en aan de slag te gaan om de kwaliteit waar nodig op een hoger niveau te krijgen. De schoolleider, teamleiders, examensecretaris en vakgroep coördinatoren: iedereen die op school de verantwoordelijkheid wil nemen om de kwaliteit van het PTA - en de processen daaromheen - op een duurzame manier te verbeteren, werken in deze werkbijeenkomst op de eigen school samen met een expert een concreet actieplan uit voor hun school. Een actieplan dat direct in de eigen school kan worden uitgevoerd en geïmplementeerd om het PTA(-beleid) direct te verbeteren.


Vooraf aan de werkbijeenkomst vindt een uitgebreide intake (met de schoolleider) plaats en een analyse van door de school aangereikt materiaal om zicht te krijgen op de beginsituatie van de school als het gaat om het schoolexamenbeleid. Met deze werkbijeenkomst wordt in één dag de basis gelegd voor een duurzame kwaliteitsverbetering van het PTA.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
anders
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kun je contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
75 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

Opmerkingen:

Deze werkbijeenkomst wordt alleen incompany aangeboden. Per werkbijeenkomst doen minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers per school mee. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 750,- in totaal. Interesse? Neem contact op met de kwartiermaker Wilma Bredewold (w.bredewold@platformsvmbo.nl).


Wijzigingen in training doorgeven