Toetsconstructie, -afname (online) en beoordeling beroepsgerichte vakken

Schoolexaminering
  • Momenteel niet ingepland op datum
  • incompany

Een praktische training van 2 dag(delen) (1 dag fysiek en 1 online terugkommoment) voor vmbo docenten beroepsgericht om de kwaliteit van hun schoolexamens te verbeteren met specifieke aandacht voor toetsen op afstand.

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 21 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
8
Voorbereiding en huiswerk
4
TOTAAL
12

Relatie met beroepsgericht programma:
profieloverstijgend

Inhoud
Met deze training wil SPV docenten in het vmbo ondersteunen bij het ontwikkelen van goede schoolexamens bij de beroepsgerichte profiel- en keuzevakken, zowel op school als op afstand (online).


Leerdoelen
De deelnemer:  • Kent de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van de praktische toetsvormen (online en offline);

  • Kan een keuze maken welke toetsvorm het meest passend is bij de te beoordelen taken/deeltaken van de beroepsgerichte profiel- en/of keuzevakken;

  • Kan een beoordelingsformulier met heldere beoordelingscriteria (inclusief cesuur) opstellen voor een praktijktoets;

  • Kan maatregelen nemen om de validiteit en betrouwbaarheid van een toets bij de afname te optimaliseren;

  • Kan een onderbouwde beslissing nemen over mogelijke online afname van het schoolexamen;

  • Kan in de beoordelaarsinstructie aangeven hoe het examen online wordt afgenomen.


De training bestaat uit twee momenten; een dag op locatie én een online terugkommoment. Tussendoor krijgt de deelnemer 2 werkopdrachten waar de trainer feedback op geeft.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
40 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Bij voldoende groepsgrootte kan de training ook incompany worden verzorgd voor 1 school/een samenwerkingsverband in de regio (15 docenten).


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven