PTA- en toetsconstructie AVO vakken (2-daagse)

Schoolexaminering
 • incompany

Een training van twee dagen voor vmbo AVO docenten om de kwaliteit van het schoolexamen voor de AVO vakken te versterken.

 • De vaststelling van de data vindt plaats in overleg.
Gebaseerd op 125 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
12
Voorbereiding en huiswerk
4
TOTAAL
16

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend AVO

Inhoud
De leeropbrengst op hoofdlijnen verdeeld over twee trainingsdagen:


Thema 1: visie op schoolexaminering en PTA ontwikkeling (AVO vakken)  • Je weet wat moet en wat mag rond het SE vmbo en de relatie SE en CE;

 • Je kent de inhoud en structuur van de vmbo examenprogramma’s AVO (syllabus CE en handreiking SE);

 • Je kunt op basis van een stappenplan en een format een PTA maken voor je eigen (AVO) vak dat voldoet aan de ‘gangbare’ eisen en aan de kaders van je school;

 • Je kunt bij de PTA constructie voor het SE de juiste toetsvorm kiezen bij de onderwijsdoelen, vaardigheden en vak inhouden uit het AVO examenprogramma;

 • Je kunt PTA’s van jezelf en van anderen kritisch beoordelen met een PTA-checklist.


Thema 2: toetsconstructie, -vaststelling, -afname en –beoordeling (verschillende toetsvormen) • Je begrijpt nut en noodzaak van een toetsmatrijs, kunt een format toetsmatrijs correct invullen en de kwaliteit ervan bepalen aan de hand van een checklist;

 • Je weet waar een complete toetsset uit bestaat;

 • Je kunt de kwaliteit van (de inhoud van) een toets beoordelen en kwaliteitseisen zelf toepassen bij toetsconstructie;

 • Je weet waar een goede toetsafname aan moet voldoen;

 • Je weet waar een objectieve beoordeling van de toetsafname aan moet voldoen en kan dit vertalen naar de toetsconstructie.


Je werkt binnen een netwerk met collega scholen onder leiding van experts aan PTA ontwikkeling en toetsconstructie, -afname en -beoordeling in jouw onderwijspraktijk (AVO). Wij werken op basis van de ‘kwaliteitscyclus schoolexaminering vmbo’ en concrete handreikingen en formats waar je direct binnen je eigen school mee aan de slag kunt.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding:
Per bijeenkomst krijgt u een voorbereidings- en/of verwerkingsopdracht.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
50 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
yA3A8rfctW
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Bij een minimum van 15 deelnemers kan deze training ook in company worden aangeboden. Neem daarvoor contact op met Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl of telefoon 0654245534.


Wijzigingen in training doorgeven