Beleid - Examencommissie in ontwikkeling

Schoolexaminering
  • incompany

Een bijeenkomst van één dag voor scholen die hun examencommissie willen vormgeven.

  • De vaststelling van de data vindt plaats in overleg.
Gebaseerd op 46 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
2
TOTAAL
8

Relatie met beroepsgericht programma:
profieloverstijgend

Inhoud
SPV biedt vmbo scholen een praktisch aanbod in de vorm van een scholing om hun examencommissie(s) te helpen (her)vormen of te versterken.


In deze scholing werken de (beoogde) leden van de examencommissie, samen met de schoolleiding aan vraagstukken rondom de kwaliteitsborging bij school examineren:  • Hoe ziet onze (wenselijke) examenorganisatiestructuur er uit om de kwaliteit van schoolexamens te borgen?

  • Welke examentaken horen bij de examencommissie ‘nieuwe stijl’ om cyclisch te kunnen werken?

  • Wat is de positie van de directeur en de examensecretaris in relatie tot de examencommissie?

  • Welke deskundigheid wordt verwacht van (de leden van) deze examencommissie?

  • Optionele programma onderdelen: model examenorganisatiestructuur, werkwijze binnen de examencommissie en werken met een evaluatieplan. 


Aan het eind van de bijeenkomst heeft een school zicht op de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie, de ideale samenstelling voor de eigen school én heeft men vervolgacties bepaald. Vooraf aan de bijeenkomst vindt een uitgebreide intake plaats (met de schoolleider) om zicht te krijgen op de beginsituatie van de school en de huidige examencommissie. Met deze bijeenkomst wordt in één dag de basis gelegd voor een duurzame kwaliteitsverbetering van de examenorganisatiestructuur.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kun je contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
90 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Twee weken voor de training ontvang je een uitnodiging en het verzoek jouw toetsmateriaal op te sturen. In overleg met de kwartiermaker kan deze training incompany ook fysiek worden aangeboden.
Per bijeenkomst doen minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers mee. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 750,- in totaal. Interesse? Neem contact op met de kwartiermaker Wilma Bredewold (w.bredewold@platformsvmbo.nl).


Wijzigingen in training doorgeven