Schoolleiders leren van en met elkaar (ONLINE)

Nieuwe leerweg Algemeen
  • Momenteel niet ingepland op datum

In deze verdiepingsmodule voor leidinggevenden komt het inrichten/invoeren van het praktijkgerichte programma in de school uitgebreid aan bod. Denk hierbij aan de rol als leidinggevende, de inzet en ontwikkeling van docenten en het creëren van draagvlak.

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
3

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud
In deze verdiepingsmodule voor leidinggevenden behandelen we het sturen op de invoering en inrichting van het praktijkgerichte programma. Denk hierbij aan de rol van de leidinggevende in veranderingsprocessen, de inzet en ontwikkeling van de docenten (en voorwaardelijkheden hieraan), het creëren van breder draagvlak onder personeel, het bepalen van (facilitaire) benodigdheden en het verbinden van de praktijkgerichte programma's met andere vakken en/of andere ontwikkelingen binnen de school.

Voorkennis:
Voor schoolleiders die al verder in het proces zijn van het ontwikkelen / invoeren van een PGP.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Remco Liefting
E-mailadres:
remco@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven