Cursusaanbod: Nieuwe Leerweg

Bekijk deze animatie voor de opzet en werkwijze. van het scholingsaanbod nieuwe leerweg voor de niet-pilotscholen. Via de zelfevaluatietool (Word) (Excel) (Pdf) kan elke school bepalen waar zij momenteel staat in het ontwikkelingsproces. Met de uitkomst kunt u een gerichte keuze maken uit het scholingsaanbod passend bij de leervragen van uw school. 

 

13 cursussen gevonden


Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Alles wat je moet weten over LOB in de nieuwe leerweg (ONLINE)

Tijdens de training leert u waarom LOB de rode draad is in de nieuwe leerweg en gaat u zelf praktisch aan de slag met het maken van een praktijkgerichte LOB opdracht.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

De rol van de docent als coach/begeleider in het praktijkgerichte programma (ONLINE)

In deze verdiepingsmodule komt de rol als coach/begeleider binnen het praktijkgerichte programma uitgebreid aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de (veranderende) didactische vaardigheden die hierbij nodig zijn.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

De veranderende rol van de docent (ONLINE)

In deze online basismodule van een dagdeel krijgt de deelnemer zicht op de verschillende (veranderende) rollen die een docent in de nieuwe leerweg heeft.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Een passend PTA bij het praktijkgerichte programma (ONLINE)

In deze module staat centraal: “wat moet en wat mag bij het schoolexamen praktijkgerichte programma’s?”, “wat is een (goed) PTA?” en “hoe maken we een vertaalslag van het examenprogramma naar het PTA?”
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Evalueren (formatief) en examineren (summatief) van het praktijkgerichte programma (ONLINE)

Deze online basismodule van een dagdeel gaat in op hoe u de leerlingprestaties binnen het praktijkgerichte programma op een kwalitatief goede manier kunt beoordelen.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Hoe kom ik tot een goede beoordeling van het praktijkgerichte programma?

In deze module over beoordelen van het praktijkgerichte programma buigen we ons over de vraag: “Hoe kom ik tot een goede beoordeling” en gaan we concreet aan de slag met het ontwikkelen van een beoordelingsmodel.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Hoe leg je contacten met bedrijven en vertaal je dit naar leerlingenmateriaal? (ONLINE)

In deze module krijgen de deelnemers tips en handreikingen hoe je contacten legt met bedrijven en instellingen en hoe je dat vervolgens concreet kan vertalen naar de onderwijspraktijk.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Hoe maak ik een goede praktijkgerichte opdracht? (ONLINE)

Dit is een hands-on module waarbij we heel concreet een vraag vanuit het bedrijfsleven/ een instelling of mbo uitwerken naar een praktische levensechte opdracht voor leerlingen.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Koppeling praktijkgerichte programma’s met mbo’s, bedrijvennetwerk en maatschappelijke instellingen (ONLINE)

Hoe maakt u binnen het praktijkgerichte programma de samenwerking met verwante mbo opleidingen concreet? Hoe legt en onderhoudt u de contacten met mbo’s, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en komt u tot een duurzaam samenwerkingsnetwerk?
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Ontwerpen van een onderwijsprogramma (ONLINE)

Deze scholing is gericht op de vertaling van het praktijkgerichte examenprogramma naar een onderwijsprogramma. Praktische realistische opdrachten spelen een belangrijke rol. Hoe vertaal je deze opdrachten nu naar een samenhangend onderwijsprogramma?
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Schoolleiders leren van elkaar (ONLINE)

In deze verdiepingsmodule voor leidinggevenden komt het inrichten/invoeren van het praktijkgerichte programma in de school uitgebreid aan bod. Denk hierbij aan de rol als leidinggevende, de inzet en ontwikkeling van docenten en het creëren van draagvlak.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Visie op het praktijkgerichte programma (ONLINE)

In deze module gaan scholen aan de slag rond de vraag wat men het praktijkgerichte programma in de nieuwe leerweg wil bereiken in de school.
SPV

Nieuwe Leerweg
Nieuwe Leerweg

Zonder reflectie geen LOB; hoe voer je een reflectiegesprek? (ONLINE)

Dit is een training van een dagdeel waarin u leert waarom reflectie en LOB niet zonder elkaar kunnen bestaan en hoe u dit toe kunt passen.
SPV

Bezig met laden    Meer cursussen worden geladen