Goed van start met praktijkgerichte programma’s in de gemengde leerweg

PGP Algemeen
  • Momenteel niet ingepland op datum

Oriënteer je je op de invoering van pgp's in de GL? Kom dan naar onze voorlichtingsmiddag! Wij informeren je over wat moet en wat mag bij de invoering en delen ervaringen uit de praktijk.

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 21 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
3

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud
Implementatie van een praktijkgericht programma in de GL vraagt andere beslissingen van scholen dan wanneer je het pgp in de TL in wilt voeren. Uit welke scenario’s je kunt kiezen lichten we, met medewerking van OCW, toe. Ook vertellen een paar GL-scholen, die deelnemen aan de pilot, wat het verschil is tussen een beroepsgericht en een praktijkgericht programma en waarom zij voor een praktijkgericht programma gekozen hebben. En natuurlijk informeren we je over het bijscholingsaanbod rond praktijkgerichte programma’s, want je staat er niet alleen voor!


Programma
13.00 uur: Inloop (koffie/thee/lekkers)
13.30 uur: Wat moet en wat mag bij de invoering van de pgp’s in de gemengde leerweg? Presentatie OCW en ruimte voor vragen.
14.00 uur: Een ervaring vanuit de praktijk van een pilotschool
14.25 uur: In gesprek over de GL scenario’s
15.00 uur: Wat is je ambitie met de invoering van een pgp in de GL?
15.20 uur: Werken met levensechte opdrachten in de GL; leren van elkaar
15.45 uur: Ruimte voor algemene vragen en presentatie scholingsaanbod Bijscholingpgp.nl
16.00 uur Afsluiting


Doelgroep
Deze bijscholingsmiddag is vooral bedoeld voor:  • GL-scholen die overwegen om in ’24-’25 te gaan starten met de invoering van een of meerdere pgp’s;

  • Coördinatoren/docenten die betrokken zijn bij de invoering van de pgp’s in de GL.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
--
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven