Verdieping: Een PTA voor T&T; van oud naar nieuw

PGP Technologie & toepassing
  • Momenteel niet ingepland op datum
  • incompany

In deze module krijgen de ‘oude’ T&T pilotscholen zicht op de kaders voor het schoolexamen van het vernieuwde examenprogramma T&T in vergelijking tot het ‘oude’ T&T examenprogramma van en de vertaling ervan naar een nieuw PTA.

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
3

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud
In deze verdiepingsmodule zoomen we in op de kaders van het schoolexamen van het nieuwe praktijkgerichte examenprogramma T&T (versie maart ’21); wat moet en wat mag? wat is het verschil met het oude programma? We bespreken “wat is een (goed) PTA T&T?” en  “hoe maken we een vertaalslag van examenprogramma naar het PTA?” We gaan  hierbij praktisch aan de slag met een aangepast voorbeeld format PTA T&T. Deelnemers kunnen onderling voorbeelden en ideeën uitwisselen en feedback krijgen op een concept PTA T&T op basis van het vernieuwde examenprogramma.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
kennis / praktijkcentrum
Contactpersoon:
Babs van Sleeuwen (kwartiermaker T&T)
E-mailadres:
babs@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Babs van Sleeuwen, babs@platformsvmbo.nl.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven