Als de dijk breekt....

Groen
  • agenda

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor vmbo docenten die het keuzevak Water aanbieden en hun kennis over waterbeheer willen uitbreiden. (Naam van de cursus is gewijzigd! Inhoud is gelijk aan de eerder aangeboden cursus 'Teveel of te weinig water')

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 6 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak Water

Inhoud
De waterhuishouding van Nederland is prima geregeld door de Waterschappen. Er wordt getoond wat er allemaal bij komt kijken om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, veilig kan wonen en werken maar ook dat er voldoende water is voor het groen.

Kunstwerken krijgt u te zien die de waterhuishouding regelen en op afstand worden gestuurd, wat de wensen zijn voor het peilbeheer vanuit verschillende belangen en wat het belang is om grond- en oppervlaktewater goed af te stemmen.

De verandering van het weer en het klimaat betekent voor de waterhuishouding en de inrichting van de omgeving heel wat. Technieken om water vast te houden in het groenbeheer en stedelijk gebied krijgt u te zien. Ook de gevolgen van droge periodes komen aan bod.

De dag wordt georganiseerd bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Programma

9.00 uur: inloop met koffie/thee

9.30 uur: opening van de dag
• Waterhuishouding van Nederland
• Kunstwerken (sluis, stuw) in het waterbeheer die zomer- en winterpeil reguleren
• Relatie grond- en oppervlaktewater
• Droge voeten houden: beheer van de watergangen, drainage
• Wonen boven of onder NAP
• Wateroverlast in de kelder, op straat
• Oplossingen ter voorkoming wateroverlast thuis, in de wijk, in de stad

Lunch (wordt u aangeboden)

• Excursie: maatregelen vasthouden water
• Verandering van klimaat
• Extreme weersituaties
• Groene daken
• Droogte en gevolgen voor de landbouw
• Bouwen op water, op terpen

16.15 uur: sluiting van de dag

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Wateropleidingen
Soort aanbieder:
kennis / praktijkcentrum
Contactpersoon:
Mark van Dodeweerd
E-mailadres:
mark.vandodeweerd@wateropleidingen.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Wateropleidingen biedt in 2019 twee verschillende trainingsdagen aan om de complete inhoud van het keuzevak Water te dekken. Door alle twee de dagen te volgen bent u bekwaam om het keuzevak Water aan te bieden. Inschrijving en deelname per trainingsdag is mogelijk (daarom worden de twee dagen niet als complete cursus aangeboden).

Verdiepingsdag 1: Wat zit er in water en hoe zorg je dat het schoon blijft?
Verdiepingsdag 2: Als de dijk breekt... (voorheen: Teveel of te weinig water)

 

Bekijk het filmpje: Simulatie van een dijkdoorbraak van Wateropleidingen.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven