Technische ontwikkelingen in de landbouw

Groen
  • agenda

De dag gaat over trends en ontwikkelingen in de landbouwtechniek. Met een van die ontwikkelingen ga je praktische ervaring opdoen: vliegen met een Drone. De inhoud is gerelateerd aan de keuzevakken ‘Het groene machinepark’ en ‘Groei en oogst'.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 18 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevakken ‘Het groene machinepark’ en ‘Groei en oogst’

Doel
Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen in het vmbo zijn er beschrijvingen gekomen voor de keuzevakken. De keuzevakken ‘Het groene machinepark’ en ‘Groei en oogst’ zijn een nieuwe invulling. In deze training kijken we naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het VMBO-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. Deze training wordt gegeven voor Klaas Eeuwema, docent Agrarische Techniek Aeres Hogeschool Dronten, in samenwerking met een expert uit de techniek.

Doelgroep
Docenten / aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken ‘Het groene machinepark’ en ‘Groei en oogst’ (gaan) verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van deze keuzevakken.

Inhoud
Het programma omvat in grote lijnen een update van de huidige technieken die toegepast worden in de landbouw. Het gaat om zowel veehouderij als akkerbouw. De landbouw ontwikkelt zich erg snel en drones en autonome voertuigen staan op het punt van doorbreken. Deze worden deels ook al ingezet. In de training gaat het over de ontwikkelingen van de laatste jaren en de focus van de moderne landbouw ondernemer. Welke kritische succesfactoren zijn er en welke belangen en verwachtingen spelen een rol in relatie tot de afnemers van het landbouwproduct?

Werkwijze
Techniek neemt in de landbouw een grote vlucht en zal de rode draad zijn door deze training, uitgevoerd door mensen van het hier en nu, in en uit de sector. De locatie biedt mogelijkheden om machines te zien en te ervaren en praktisch bezig te zijn, zodat er verbinding wordt gelegd tussen vak, vakdidactiek en vmbo.

Programma
09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.15 uur Uitleg en introductie “Landbouw anno 2018”, trends en ontwikkelingen in de landbouwtechniek
10.45 uur Precisielandbouw, uitleg van systemen en werking
12.15 uur Lunch
13.00 uur Uitleg Drone-technieken door een expert
14.30 uur Vliegen en werken met een Drone
15.00 uur Gegevensverwerking
16.00 uur Einde programma en uitwisseling met hapje en drankje

Voorkennis:
Beschikken over kennis en vaardigheden betreffende de inhoud van de genoemde keuzevakken.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
De deelnemer wordt gevraagd om voorafgaand aan de cursusdag aan te geven welke expertise hij/zij heeft en welke leervragen er zijn voor deze dag.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
r6zrRD9gkC
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze verdiepende training is bedoeld voor docenten met kennis en ervaring op de inhoud van de keuzevakken ‘Het groene machinepark’ en ‘Groei en oogst’.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven