Teach the teacher Solid Edge Basis training

Produceren Installeren en Energie

Deze speciale driedaagse SOLID EDGE basistraining voor docenten behandelt alle kennis die nodig is om met Solid Edge te kunnen werken.

Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Gebaseerd op 8 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
24
Voorbereiding en huiswerk
6
TOTAAL
30

Relatie met beroepsgericht programma:
PIE kerndeel, profielvak module 1 en keuze vakken 3-6-10-12-13

Programma
Dag 1: Introductie en 3D modelleren
Dag 2: Samenstellen van onderdelen en 2D tekenen
Dag 3: Verdieping in Solid Edge, oefeningen en ruimte voor extra vragen

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Enginia (CAAP)
Soort aanbieder:
Bedrijf
Contactpersoon:
Anita Bouthoorn
E-mailadres:
anita.bouthoorn@enginia.nl
Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:
120 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
vxnCTHBmaH
Leercyclus benoemd:
Nee

Opmerkingen:

Hebt u minimaal 6 personen die deze cursus op locatie willen volgen? Neem dan contact op met de kwartiermaker PIE Jan Gubbels, e-mail, jan.gubbels@kpnmail.nl.Wijzigingen in training doorgeven