Sterk groen techniekonderwijs: Pixelfarming

Groen
  • agenda

Eendaagse training pixelfarming; een oplossingsstrategie voor duurzaamheidsvraagstukken in de landbouw; een alternatieve benadering door toepassing van digitale technologie en robotica. Wat is pixelfarming? En wat kan je ermee in de klas?

Cursusdata:
18 november 2020
-
27 november 2020
-
21 januari 2021
-
29 januari 2021
-
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevakken ‘Robotica’, ‘Slimme technologie’, ‘Groei en Oogst’, ‘Groei voorbereiden’ en ‘Natuurlijk Groen’ en profielmodule 1 ‘Groene Productie’.

Maslov zei het al, voedselzekerheid is een fundamentele voorwaarde voor ons bestaan. De protesterende boeren geven het aan in Den Haag. De manier van voedsel produceren staat ter discussie. Het intensieve landgebruik door de landbouw, de chemische gewasbescherming en de grote machines (bodem) staan ter discussie.
Jarenlang heeft de landbouw op deze manier gewerkt, met als gevolg bodemverarming en bodemverdichting, de afname van het aantal insecten, weidevogels en soorten planten. De drie afgelopen zomers waren droog, waardoor er ook moet worden nagedacht over de waterbergingscapaciteit van een akker.

Pixelfarming is een alternatieve benadering door toepassing van digitale technologie en robotica. Door uit te gaan van de mogelijkheden, de diversiteit en de capaciteit, van de bodem en het gewenste productassortiment, kan het optimale teeltplan berekend worden voor de desbetreffende bodem. Daarbij wordt ook sterk ingezet op de (natuurlijke) weerbaarheid van planten.

Doel van de training
In de training wordt er ingegaan op het duurzaamheidsvraagstuk, de achterliggende oorzaken en een van de oplossingsstrategieën: PIXELFARMING. Wat is dat? En wat kan je met pixelfarming in de klas?

Inhoud training
• Pixelfarming: waarom en hoe?
• Biodiversiteit
• Natuurinclusieve landbouw
• Korte keten en telen op vraag
• Geen kunstmest en chemische gewasbescherming
• Uitleg van de invloed hiervan op maatschappelijke ontwikkelingen
• Omschrijving van agrariërs van de toekomst
• Bewustwording en gezonde voeding
• Landschapsontwikkeling en leefbaarheid
• Hoe kan je deze kennis didactisch vertalen in jouw lesprogramma?

Uitvoering
De onderwerpen van de training zullen zowel in de praktijk als theoretisch aan bod komen. De training vindt plaats op de proefboerderij in Almkerk. U kunt direct zien hoe alles in de praktijk wordt uitgevoerd. Ook krijgt u een praktische opdracht aan de hand van de nieuwe technieken.
Docenten: Simone Koekkoek en Kees Westein

Doelgroep
Zowel tech(niek) docenten als beroepsgerichte docenten die in het vmbo profiel groen aanbieden. De training heeft raakvlakken met de inhoud van de keuzevakken: ‘Robotica’, ‘Slimme technologie’, ‘Groei en Oogst’, ‘Groei voorbereiden’ en ‘Natuurlijk Groen’ en profielmodule 1 ‘Groene Productie’. Deze training laat vmbo docenten kennismaken met vernieuwing in de land- en tuinbouw en groene technologie. De inhoud draagt daarmee bij aan sterk groen techniekonderwijs.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda 18 november 2020 | 09:30 (9 plekken vrij van de 10)

Almkerk (4286 LV) - De Campus Almkerk (proefboerderij) - Eén dag op woensdag 18 november 2020 van 09.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

agenda 27 november 2020 | 09:30 (10 plekken vrij van de 10)

Almkerk (4286 LV) - De Campus Almkerk (proefboerderij) - Eén dag op vrijdag 27 november 2020 van 09.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

agenda 21 januari 2021 | 09:30 (10 plekken vrij van de 10)

Almkerk (4286 LV) - De Campus Almkerk (proefboerderij) - Eén dag op donderdag 21 januari 2021 van 09.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

agenda 29 januari 2021 | 09:30 (10 plekken vrij van de 10)

Almkerk (4286 LV) - De Campus Almkerk (proefboerderij) - Eén dag op vrijdag 29 januari 2021 van 09.30 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Prijs:
40 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

We houden rekening met de regels rond Covid-19.

Schrijf je in!

Jouw gegevens

Ter controle

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

  • Er zijn geen (extra) vrije plaatsen meer beschikbaar op deze cursusdatum

Factuurgegevens

Ter controle

TOTAAL: € 40,-
Door op de Verzenden knop te drukken ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.


Wijzigingen in training doorgeven