Actief aan de slag met SolidWorks in jouw onderwijspraktijk

Produceren Installeren en Energie
  • agenda

In de vier dagdelen durende basiscursus SolidWorks komen de basisvaardigheden: schetsen, ontwerpen, modeleren, assembleren en het maken van werktekeningen naar voren.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 21 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
16
Voorbereiding en huiswerk
10
TOTAAL
26

Relatie met beroepsgericht programma:
PIE Kerndeel 1. Ontwerpen en maken.

Het doel van deze cursus is inzicht verkrijgen in en ervaring opdoen met SolidWorks, zoals vandaag de dag gebruikt wordt in de industrie. Naast het leren kennen van de tekennormen en tekenregels, krijg je methodieken aangeleerd waarmee je zelf producten, machineonderdelen of installaties kunt tekenen met behulp van 2D en 3D modeling software. Naast vakkennis is ook de integratie van de didactische en beroeps- component van belang. Niet alleen de technische inhoud van deze cursus is van belang, ook de wijze van hoe je deze overdraagt op jouw leerlingen is onderdeel van deze cursus.

In de vier dagdelen zal o.a. aan bod komen:
- Product ontwerpen maken volgens de normen uit de industrie.
- Zelfstanding een product tekenen met onderstaande onderdelen:
-- Losse onderdelen (part) tekenen, met de functionaliteiten:
-- Extruderen (uitrekken van een product)
-- Revolven
-- Liniair patteren
-- Assembleren van onderdelen
-- 2D werktekening maken
- Onderwijsproduct ontwerpen dat inzetbaar is tijdens praktijklessen aan leerlingen binnen het (v)mbo.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Ja, eigen laptop met SolidWorks Software is noodzakelijk voor het oefenen van de opdrachten.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Fontys Educatief Centrum (gelieerd aan Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool, opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs)
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Anne Nabuurs
E-mailadres:
a.nabuurs@fontys.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
160 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
TVbjhe5ZhM
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

De scholing is gericht op: vakinhoud, didactiek en mediawijsheid. Het Softwarepakket SolidWorks zal tijdens de cursus aangeleverd worden.
De cursisten krijgen bij aanvang van de training een reader: 'Aan de slag met SolidWorks 2019-2020’.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven