Profieldag 'Vergroening stedelijke omgeving'

Groen
  • agenda

Deze trainingsdag staat profielmodule 3 'Vergroening stedelijke omgeving' centraal. In het ochtendprogramma ontwerpt u samen met collega's uit het land praktijkgerichte profiellessen. 's Middags gaan we op excursie in de Tuinen van Appeltern.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 7 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodule 3: Vergroening stedelijke omgeving

Inhoud
De profieldagen vmbo groen staan in het teken van het opdoen vakkennis over de inhoud van de profielmodule en het ontwerpen van praktijkgerichte profiellessen. Het bovenstaande houdt in dat het een heel actieve dag gaat worden waarbij enerzijds het vernieuwde vmbo centraal staat en aan de andere kant de vertaling van de kerndoelen en deeltaken naar lessen. Samenwerkend met uw collega’s uit het land geeft u mede vorm aan lessen voor het profiel groen. Uitgangspunten zijn de moduleomschrijvingen en de kern van het profiel groen. Daarnaast gebruiken we een aantal onderwijskundige modellen.

Als je aan een docent vraagt op welke manier hij/zij goede lessen kan geven dan zegt de docent: naast pedagogische en didactisch kennis heb ik ook vakinhoudelijke inzichten en vakkennis nodig. Om die reden is de middag ingepland voor vakinhoud bij organisaties of bedrijven in de groene sector. Tijdens de excursie maakt u kennis met het bedrijf, hun werkwijzen, passend bij de profielmodule. Na de excursie hebt u verhalen opgedaan om in de klas te gebruiken en hebt u tools om verder te werken aan uw vakinhoudelijke kennis.

Leerdoelen
• Het opdoen van inspiratie voor lessen;
• Samen ontwikkelen van een blauwdruk voor lessen (of lessenserie) a.d.h.v. deeltaken uit profielmodule 3;
• Informatie ontvangen over vernieuwd vmbo, profieldelen en kern;
• Examinering i.r.t profielmodule 3;
• Samenhang duiden profielmodulen en kern;
• Werken met de ontwerpkenmerken beroepsgerichte lessen;
• Verkennen vakdidactische principes beroepsgerichte lessen;
• Vergaren vakkennis behorende bij de profielmodule;
• Samenwerken met collega’s uit het land.

Programma
09:15 Inloop
09:30 Kennismaking
09:40 Informatie vernieuwd vmbo, profielmodules
09:55 Bekijken profielmodule, verbindingen met de kern
10:05 Ontwerpkenmerken voor een beroepsgerichte les
10:30 Pauze
10:45 Samen ontwikkelen van een lessenserie voor een deeltaak
12:30 Bespreken lessenserie
12:30 Lunch
13:00 Excursie in de Tuinen van Appeltern
16:00 Evaluatie

Uitvoering
Tijdens de excursie staan de volgende kernwoorden centraal:
• Ontwerp van een groene omgeving, tekening lezen, ontwerpeisen, proces van ontwerp;
• Een tuin in aanleg;
• Keuzes die gemaakt zijn om te komen tot een ontwerp;
• Bodeminvloeden en klimaatinvloeden;
• Onderhoud van de groene omgeving;
• Herkomst van materialen die gebruikt worden bij inrichting van de groene omgeving;
• Duurzaamheid.

We zijn deze dag te gast bij de tuinen van Appeltern. De dagdocent is Hanneke Maassen, zij zal vooral het onderwijsinhoudelijk deel voor haar rekening nemen. De vakinhoudelijke expert Hans van Biemen is vanaf 11.45 uur aanwezig en hij neemt het vakinhoudelijke deel voor zijn rekening. Hans is coauteur van verschillende boeken waaronder ’Natuurlijk snoeien’, ‘Handboek tuinverzorging’ en ‘Beplantingsplannen’. Hans heeft vele jaren onderwijs ontwikkeld en gewerkt in het mbo als docent tuin en landschap.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Let op, het programma start om 9.15 uur. Meld u tussen 9.00 uur en 9.10 uur bij de hoofdingang van de Tuinen van Appeltern. Daar ontvangt u een uitrijmunt en een platte grond om naar de Bernhardhal (Wintertuin) te gaan. Houd rekening met een wandeling van ongeveer 7-10 minuten. We sluiten af rond 16.00 uur. Mocht u nog zin hebben om nog wat langer in de tuinen te zijn / kijken / fotograferen dan kan dat tot 17.00 uur.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven