Profieldag 'Groene vormgeving en verkoop'

Groen
  • agenda

Deze trainingsdag staat profielmodule 4 'Groene vormgeving en verkoop' centraal. Deze dag combineren we het vergaren van vakkennis, een excursie in Bloemenveiling Plantion, het ontwerpen van praktijkgerichte profiellessen en praktische opdrachten.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 1 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
8
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
8

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodule 4: Groene vormgeving en verkoop

Inhoud
De profieldagen vmbo groen staan in het teken van het opdoen vakkennis over de inhoud van de profielmodule en het ontwerpen van praktijkgerichte profiellessen. Het bovenstaande houdt in dat het een heel actieve dag gaat worden waarbij enerzijds het vernieuwde vmbo centraal staat en aan de andere kant de vertaling van de kerndoelen en deeltaken naar lessen. Samenwerkend met uw collega’s uit het land geeft u mede vorm aan lessen voor het profiel groen. Uitgangspunten zijn de moduleomschrijvingen en de kern van het profiel groen. Daarnaast gebruiken we een aantal onderwijskundige modellen.

Als je aan een docent vraagt op welke manier hij/zij goede lessen kan geven dan zegt de docent: naast pedagogische en didactisch kennis heb ik ook vakinhoudelijke inzichten en vakkennis nodig. Om die reden is de middag ingepland voor vakinhoud bij organisaties of bedrijven in de groene sector. Tijdens de excursie maak je kennis met het bedrijf, hun werkwijzen, passend bij de profielmodule. Na de excursie hebt u verhalen opgedaan om in de klas te gebruiken en hebt u tools om verder te werken aan uw vakinhoudelijke kennis.

Leerdoelen
• Het opdoen van inspiratie voor lessen;
• Samen ontwikkelen van een blauwdruk voor lessen (of lessenserie) a.d.h.v. deeltaken uit profielmodule 4;
• Informatie ontvangen over vernieuwd vmbo, profieldelen en kern;
• Examinering i.r.t profielmodule 4;
• Samenhang duiden profielmodulen en kern;
• Werken met de ontwerpkenmerken beroepsgerichte lessen;
• Verkennen vakdidactische principes beroepsgerichte lessen;
• Vergaren vakkennis behorende bij de profielmodule;
• Samenwerken met collega’s uit het land.

Programma
08.15 Verzamelen en ontvangst
08.30 Start excursie klokverkoop in de afmijnzaal
10.00 Pauze
10.15 Informatie vernieuwd vmbo, profielmodule 4, kern groen, examenvragen, ontwerpen praktische lessen
12.00 Groothandels kanalen : planten, bloemen, potterie
12.45 Lunch
13.15 Informatie over: Businessmodellen in de bloemenbranche
14.30 Pauze
14.45 Praktisch opdracht in groepen
16.30 Presentatie en reflectie
17.00 Snack
18.00 Afronding

Uitvoering
De dag wordt verzorgd door Elso Post, eigenaar van de Floral Academy en Hanneke Maassen, lerarenopleider Aeres Hogeschool Wageningen.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Meenemen: makkelijke schoenen + camera / gsm met camera
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven