Stadslandbouw, een nieuw verdienmodel groene sector

Groen
  • agenda

Deze trainingsdag staan nieuwe businessmodellen in de agrisector centraal; zoals stadslandbouw, zorgbedrijf, en groene dienstverlening. Deze training is inhoudelijk gerelateerd aan de keuzevakken ‘Groene zorg’, ‘Natuurlijk groen’ en ‘Groei en oogst’.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 7 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevakken ‘Groene zorg’, ‘Natuurlijk groen’ en ‘Groei en oogst’

Doel
Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. De keuzevakken ‘Groene zorg’, ‘Natuurlijk groen’ en ‘Groei en oogst’ zijn een nieuwe invulling. In deze cursus kijken we naar innovaties en de toekomst in de agrarische sector in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het VMBO-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. Deze cursus wordt gegeven door Bart Willems, docent Warmonderhof en Wil Sturkenboom, ondernemer en oprichter van Fruittuin West. Fruittuin West is een voorbeeld van stadslandbouw, boerderijwinkel en groene dienstverlening. Zij richten zich op teelt, dierenhouderij, educatie en recreatie.

Doelgroep
(Aankomende) docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken ‘Groene zorg’, ‘Natuurlijk groen’ en ‘Groei en oogst’ (gaan) verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van deze keuzevakken.

Inhoud
In de cursus staat de praktijk van stadslandbouw centraal. De visie, de uitingsvormen, duurzaamheid en ondernemerschap komen aan bod gedurende de dag. Nieuwe businessmodellen geven vorm aan de verbrede landbouw. Vanuit de beroepspraktijk wordt de aandacht verlegd naar educatie en didactische en pedagogische mogelijkheden die een verbinding maken tussen het vmbo onderwijs en de beroepspraktijk.

Werkwijze
De cursus wordt praktisch ingericht. Enerzijds is daar het vakinhoudelijke onderwerp: nieuwe businessmodellen in de agrisector; anderzijds worden er tijdens de training leeractiviteiten aangeboden die het perspectief op leren in de praktijk verbreden en verdiepen.

Programma
09.45 Inloop; verzamelen in het tuincafé
10.15 Welkom en kennismaking

• Introductie over de Fruittuin door Wil Sturkenboom
• Rondleiding en in gesprek met de ondernemer
Onderwerpen: Bio-meiler, reststromen, water en energie
Ondernemerschap, nieuwe businessmodellen, werkprocessen, participatieprocessen
Visie op ondernemerschap en maatschappij

12.00 Gesprek: de kantelende maatschappij met Bart Willems
12.30 Lunch
13.00 Praktijk: het maken van keuzes aan de hand van snoei-instructie door Wil Sturkenboom
14.30 Kippen, witlof en educatie door Bart Willems en medewerkers van de Fruittuin
16.00 Afsluiting

Voorkennis:
Beschikken over kennis en vaardigheden betreffende de inhoud van de genoemde keuzevakken.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Meenemen: snoeischaar en een voorwerp dat belangrijk is voor jou (of foto/afbeelding).
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
vl7CGcHTfc
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze verdiepende training is bedoeld voor docenten die vanuit eerdere opleiding en ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van genoemde keuzevakken.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven