Natuurlijk groen

Groen
  • agenda

Deze eendaagse training bereidt u voor op het keuzevak ‘Natuurlijk groen’. Daarin aandacht voor agrarisch natuurbeheer, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd, en het actuele thema biodiversiteit.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 2 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
7
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
7

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak ‘Natuurlijk groen’

Inhoud
Het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ gaat over agrarisch natuurbeheer, ook wel natuurinclusieve landbouw genoemd. De eindtermen in het keuzevak benadrukken het aandachtsveld als een neventaak van de agrarische sector. Het keuzevak kent verschillende componenten:
• Ethisch (maatschappelijk): de houding van de mens t.o.v. het (natuurlijke) landschap;
• Ecologisch: hoe functioneert het landschap/ de natuur op de agrarische bedrijfsvoering? En hoe reageert het landschap/de natuur op veranderingen binnen de agrarische bedrijfsvoering?
• Technisch: hoe kunt u maatregelen uitvoeren om inheemse wilde flora en fauna te ondersteunen?
• Economisch: wat levert het op? Kosten en baten.
Op basis van deze vier componenten ontdekt u gaandeweg de betekenis en de rol van dit keuzevak in de opleiding van een leerling en hoe u daar als docent invulling aan kunt geven.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De cursus wordt gegeven door Sander Rijneveld. Opgeleid als docent natuur en communicatie is hij actief rond de Wielewaal, een natuureducatiecentrum in het Groene Hart aan de rand van de Utrecht in de gemeente Lopik.

Doelgroep
Docenten / aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die het keuzevak gaan verzorgen of al verzorgen.

Werkwijze
Op de nascholingsdag doorlopen we een drietal fasen:
1. Verkenning
Wat is natuurlijk groen? Wat is 'natuur' ook al weer? Hoe verhoudt het zich tot de landbouw en waarom willen we dat vmbo-leerlingen daar kennis van hebben?
2. Werkvormen
Wat zijn goed bruikbare werkvormen? Natuurlijk gaan we uit van betekenisvol en activerend leren en borduren we verder op wat u daarvan als docent al weet en in uw lespraktijk toepast. We gaan op zoek naar de perfecte integratie van theorie en praktijk.
3. Onderwijs en ideeën. Wat kunt u zelf gaan doen in uw onderwijspraktijk?

Programma
09:15 – 09:45 Kennismaking: ontvangst met koffie en thee
09:45 – 10:45 Oriëntatie:
- Wat is landschap?
- Wat zijn landschapselementen en waarom zijn deze belangrijk?
- Hoe ziet het landschap rond uw school er uit?
10:45 - 11:45 Verkenning:
- Wat hebben vogels en dieren in het landschap nodig?
- Verken uw omgeving aan de hand van de 4 V’s: voedsel, veiligheid, voortplantingsmogelijkheid, verbinding
11:45 - 12:30 Analyse praktische opdracht
12:30 - 13:00 Pauze: boerenlunch
13:00 - 14:00 Excursie: landschapselementen, flora en fauna herkennen
14:00 - 15:00 Verdieping: Gastspreker medewerker Agrarische natuurvereniging Lopikerwaard en erfvogeladviseur
15:00 - 15:30 Conclusies en aanbevelingen
15:30 -16: 00 Afsluiting en evaluatie

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven