Milieuvriendelijke Bloemkunst

Groen
  • agenda

Tijdens deze dag vertalen we 'milieuvriendelijke’ bloemkunst vanuit historisch perspectief naar de huidige tijd door inspiratie en praktische oefening. Deze training is gerelateerd aan de keuzevakken ‘Bloemwerk’ en ‘Groene vormgeving en styling‘.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 11 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevakken ‘Bloemwerk’ en ‘Groene vormgeving en styling‘

Inhoud
Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen in het vmbo zijn er beschrijvingen gekomen voor de keuzevakken. De keuzevakken ‘Bloemwerk’ en ‘Groene vormgeving en styling‘ zijn een nieuwe invulling. In deze training kijken we naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Vakinhoud: milieuvriendelijke bloemkunst
In de sector zie je voorzichtige initiatieven tot meer duurzaamheid. Er zijn bloemisten die andere keuzes maken bij de samenstelling van het assortiment, eisen stellen aan toeleveranciers, keuzes maken voor werkprocessen of gebruik maken van andere bloemschiktechnieken om minder vervuilend te werken. Tijdens deze dag vertalen we ‘milieuvriendelijke’ bloemkunst vanuit historisch perspectief naar de huidige tijd door inspiratie en praktische oefening.

Vakdidactiek: vanuit de vakinhoud naar de didactiek
De beroepspraktijk verandert maar langzaam. En toch zijn er steeds meer bloemisten die onderzoeken hoe zij kunnen veranderen en bij kunnen dragen aan duurzaamheidsdoelen. Leerlingen leiden we op voor het beroep van de toekomst. In de cursus gaan we praktisch bezig met vakdidactiek. Welke werkvormen zijn geschikt om te gebruiken, waar kun je op letten? Wat heb je nodig om een eigentijdse en goede les te maken? En hoe weet je of er een leereffect is? Aan het eind van de dag ga je naar huis met een ontwerp voor een betekenisvolle praktijkopdracht of les die je kunt gebruiken in je eigen praktijk.

Programma
09.45 Binnenkomst, koffie/thee
10.00 Opening en introductie, Instructie, Werkvorm en toepassing
12.30 Lunch
13.00 Vakinhoud en Vakdidactiek
14.30 Betekenisvolle opdrachten
15.45 Vooruit kijken naar de eigen praktijk
16.00 Afsluiting

Voorkennis:
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
SEII6DeTrM
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze verdiepende training is bedoeld voor 'vakdocenten bloem'. Voor andere vmbo groen docenten die het keuzevak ‘Bloemwerk’ gaan verzorgen is de basistraining 'Werk in de bloemenwinkel' beschikbaar.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven