Leren voor Duurzame Ontwikkeling

Groen
  • agenda

Tijdens twee middagbijeenkomsten maakt u kennis met de zes kernen van Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO). De innovatieve kennis en ontwikkelde materialen van LvDO worden met u gedeeld en deze leert u gebruiken in de eigen onderwijspraktijk.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
7
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
7

Relatie met beroepsgericht programma:
Kern A en B, o.a. waar het gaat om economisch bewust en duurzaam omgaan met materialen en middelen en milieubewust handelen.

Inhoud
Binnen de vmbo profielen en de havo/vwo examenprogramma’s heeft duurzame ontwikkeling expliciet een plaats gekregen. Vanuit UNESCO (Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) is gewerkt aan onderwijsactiviteiten die invulling geven aan dit specifieke type onderwijs. Voor de Nederlandse situatie is dit concept door docenten en onderzoekers verder doorontwikkeld en omgezet in lesmaterialen. Deze innovatieve kennis en materialen willen we in deze training graag met u delen.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor beroepsgerichte docenten. In deze cursus is Stan Frijters uw docent. Hij houdt zich al enige tijd bezig met Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) in de rol van onderzoeker en docent.

Over het onderzoek zegt hij het volgende:
“Het onderwijs helpt leerlingen en studenten te leren om actief te kunnen participeren in die toekomstige situaties. Het gaat hier om participeren vanuit kennis, houding en vaardigheden. Veel van deze aspecten zijn al benoemd in de geldende curricula van het basisonderwijs tot en met wetenschappelijk onderwijs. De samenhang hiertussen ontbreekt echter en daardoor ook een synergetisch voordeel van deze waardevolle uitgangspunten. Het blijft veelal bij losse kennis over duurzame ontwikkeling”. In deze cursus komt ook deze systemische benadering ruimschoots aan de orde.

Doelgroep
Vmbo docenten die meer over Leren voor Duurzame Ontwikkeling willen weten en dit een plek willen geven in het beroepsgerichte onderwijs. Docenten die werkzaam zijn op een Ecoschool. Docenten die onderwijs ontwerpen en ontwikkelen.

Bijeenkomst 1
Kennismaking met de UNESCO uitgangspunten van Leren voor Duurzame Ontwikkeling en werken met lesmateriaal dat door docenten volgens deze uitgangspunten is ontwikkeld.

Tussentijds: verkenning van de mogelijkheden voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de eigen onderwijssituatie.

Bijeenkomst 2
Werken aan eigen onderwijs onder begeleiding van LvDO expert. Tijdens deze bijeenkomst ontwerpt u, op basis van de UNESCO uitgangspunten en bestaand materiaal, eigen onderwijs voor schooljaar 2019-2020.

Programma woensdag 5 juni
13.00 Inloop
13.15 uur Start programma
Thema: Unesco doelen
Leren voor Duurzame Ontwikkeling, 6 kernen
Leren voor Duurzame Ontwikkeling en je eigen onderwijspraktijk
Afsluiting 16.30

Programma woensdag 19 juni
13.00 Inloop
13.15 uur Start programma
Ontwerpen van educatief materiaal aan de hand van de zes kernen van LvDO voor eigen praktijk
Uitwisseling van ideeën en ontwerp
Afsluiting 16.30

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
didactisch
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven