Leergang schoolexaminering vmbo

Schoolexaminering
  • incompany

Een leergang van vier dagen voor praktijkdocenten én hun teamleiders die gaan voor hoge kwaliteit van schoolexaminering voor de beroepsgerichte keuzevakken.

Gebaseerd op 166 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
24
Voorbereiding en huiswerk
8
TOTAAL
32

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud
Je werkt binnen een netwerk met collega scholen onder leiding van experts aan PTA ontwikkeling, toetsconstructie, -afname en –beoordeling én de vertaling van schoolexamenresultaten naar concrete verbeteracties in jouw onderwijspraktijk. Je krijgt concrete handreikingen en formats waar je direct binnen je eigen school mee aan de slag kunt.

De leeropbrengst per dag op hoofdlijnen:

Dag 1: visie op schoolexaminering en PTA ontwikkeling
- Je weet ‘wat moet en wat mag’ rond het schoolexamen vmbo.
- Je kunt op basis van een format een PTA maken voor een beroepsgericht keuzevak dat voldoet aan de wettelijke eisen en aan de kaders van je school.
- Je kunt PTA’s van jezelf en van anderen kritisch beoordelen met een PTA-checklist.

Dag 2 en 3: toetsconstructie, -vaststelling, -afname en -beoordeling (verschillende toetsvormen)
- Je begrijpt nut en noodzaak van een toetsmatrijs, kunt een format toetsmatrijs correct invullen en de kwaliteit ervan bepalen aan de hand van een checklist.
- Je kunt de kwaliteit van een toets beoordelen en kwaliteitseisen zelf toepassen bij toetsconstructie.
- Je weet waar een goede toetsafname aan moet voldoen en kunt dit zelf toepassen.
- Je kunt tot een objectieve toetsbeoordeling komen.

Dag 4: toets analyse en verbeteren
- Je bent je bewust van de meerwaarde van het formatief gebruik van summatieve toetsen.
- Je kunt conclusies trekken vanuit een toets analyse en vertalen naar concrete verbeteracties in de school.

Voorkennis:
Kennis van de inhoud en structuur van de nieuwe beroepsgerichte programma’s vmbo is een voorwaarde voor deelname aan de leergang.
Werkvorm:
leergang
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding:
Per bijeenkomst krijgt u een voorbereidingsopdracht. Tijdsinvestering: 2 uur.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Stichting Platforms VMBO (SPV)
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
100 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
sfgNnZLi8h
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Bij een minimum van 15 deelnemers kan deze training ook in company worden aangeboden. Neem daarvoor contact op met Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl of telefoon 0654245534.


Wijzigingen in training doorgeven