Hoe beoordeel en examineer je T&T?

Technologie & toepassing

Een training gericht op het maken van een vertaalslag van de essentie van het examenprogramma T&T naar een kwalitatief goed schoolexamen. Deze eendaagse training richt zich op de basiskwaliteit van het SE T&T.

Cursusdata:
04 december 2019 (VOL)
-
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
2
TOTAAL
8

Relatie met beroepsgericht programma:
Technologie & toepassing

inhoud
T&T is een examenprogramma dat met een schoolexamen wordt afgesloten. Leerlingen werken aan levensechte opdrachten, van externe opdrachtgevers. Leerlingen moeten binnen deze opdrachten laten zien dat ze systematisch kunnen werken, in de context van technologische toepassingen competenties kunnen inzetten, technologische kennis ontwikkelen binnen 7 bèta werelden en de ervaringen van T&T betrekken bij het vormgeven van hun loopbaanontwikkeling. Dit geeft een school vorm in een - vaak innovatief T&T onderwijsprogramma - maar dit moet ook zichtbaar worden in de beoordeling van het vak.

In deze training gaan we in op de vraag hoe het examenprogramma T&T vertaald kan worden naar een kwalitatief goed schoolexamen; hoe vertaalt u T&T naar een goed PTA, hoe maakt u concrete beoordelingscriteria bij T&T opdrachten en wat vraagt dit van de docent (en de opdrachtgever) in zijn rol als beoordelaar.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Bredewold Onderwijsadvies
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

04 december 2019 | 10:00 (VOL)

Arnhem (6811 KS) - The Green Meeting Center - Eén dag op 4 december 2019 van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch.

Prijs:
0 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze training wordt aangeboden aan scholen die net gestart zijn met het vormgeven van T&T (of voornemens zijn dit te gaan doen), maar geen pilot status hebben als T&T school. Deze training wordt de eerste keer gratis aangeboden aan 9 scholen. Deze scholen zijn verplicht deel te nemen met 2 deelnemers per school en wordt gevraagd vooraf leervragen te formuleren en mee te doen aan de evaluatie. De factuur van € 0,- die u ontvangt bij inschrijving kunt u als niet verzonden beschouwen.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven