Het toepassen van 3D-design en 3D-printen binnen T&T

Technologie & toepassing
  • agenda

Deze driedaagse inhoudelijke training richt zich op docenten in het VMBO die invulling geven / gaan geven aan het examenvak T&T en het vakgebied 3D-printing effectief willen inzetten als een technologische toepassing binnen een T&T opdracht.

Cursusdata:
22 september 2020
-
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
21
Voorbereiding en huiswerk
8
TOTAAL
29

Relatie met beroepsgericht programma:
T&T

Inhoud
De driedaagse inhoudelijke training toepassen van 3D-design en 3D-printen binnen T&T is zodanig opgebouwd dat de docent na de training in staat is om leerlingen kennis te laten maken met de wereld van 3D-printing & 3Ddesign. De docent kan leerlingen 3D-printen toe laten passen bij het (gedeeltelijk) oplossen van een reëel bestaand probleem. Leerlingen doen daarbij relevante kennis op over het werken in de betreffende sector. In het programma worden ook praktische tools en methodieken aangereikt in relatie tot onderzoekend en ontwerpend leren die de docent in zou kunnen zetten tijdens zijn/haar lessen.

De training geeft onder meer (gedeeltelijk) invulling aan de volgende relevante eindtermen binnen T&T:
• Op een systematische manier opdrachten uitvoeren in de context van minimaal vier van de zeven bèta-werelden en met een variatie in toepassingsvormen van technologie.
• Zich oriënteren op opdrachten, een ontwerp en een plan van aanpak maken, opdrachten uitvoeren, deze indien nodig bijstellen, opdrachten afronden en het eigen handelen evalueren.
• In de context van technologische toepassing (3D-printen):
o onderzoeken en probleem oplossen;
o analyseren;
o ontwerpen, creëren en innoveren;
o materialen en middelen inzetten;
o kwaliteit leveren;
o omgaan met veranderingen en aanpassingen.
• Uitleggen dat een technologische toepassing opgevat kan worden als een systeem en kan van een (deel)systeem de functies van onderdelen benoemen en de werking uitleggen, waarbij hij input, output en proces kan analyseren.
• Voorbeelden geven van technologische en innovatieve ontwikkelingen en kan toelichten wat de wisselwerking is tussen technologie en samenleving.
• Waarden als duurzaamheid, innovatie, risico en sociale interactie bij het gebruik van technologische toepassingen benoemen.
• De eigenschappen van materialen benoemen en kan deze in verband brengen met gebruikerseisen en met functies van onderdelen van technologische toepassingen.
• Het gebruik van verschillende technologische toepassingen toelichten in de zeven bètawerelden.

In de training leert de docent praktisch werken met:
• 3D-ontwerpprogramma’s als Tinkercad en Fusion 360.
• Slicesoftware Cura.
• 3D-printers (Ultimaker & Dremel); instellen, bedienen en onderhoud.

Programma
Dag 1
08.30 - 09.00 uur: Inloop
09.00 - 09.30 uur: Welkom en introductie
09.30 - 10.30 uur: De wereld van 3D-printen
• Geschiedenis van 3D-printen.
• Wat maakt 3D-printen nu zo bijzonder?
• Soorten 3D-print technieken.
• Waar wordt 3D-printen toegepast en waarom?
• Wat kunnen we met een 3D-printer in het onderwijs?
10.30 - 12.30 uur: Hoe werkt een 3D-printer - leer je gereedschap kennen.
• De 3D-printer.
• Hoe kom je aan een 3D-object?
• Het klaarmaken van je ontwerp voor de 3D-printer, het proces.
• Van ontwerp naar toepassing. De (on)mogelijkheden van een 3Dprinter.
12.30 - 13.00 uur: lunch
13.00 - 15.00 uur: Starten met ontwerpen in 3D – Tinkercad voor beginners.
15.00 - 16.30 uur: Start huiswerkopdracht: Concept eigen lessenserie “ontwerpen met de 3D-printer”.

Dag 2
08.30 - 09.00 uur: Inloop.
09.00 - 09.30 uur: Behandelen huiswerkopdracht dag 1.
09.30 - 10.30 uur: Introductie 3D-ontwerpen next level: Fusion 360.
10.30 - 11.30 uur: Schetsen.
11.30 - 12.30 uur: Parametrisch ontwerpen.
12.30 - 13.00 uur: Lunch.
13.00 - 14.00 uur: Vervolg parametrisch ontwerpen.
14.00 - 15.00 uur: Vrije vorm modelleren.
15.00 - 15.30 uur: Werktekeningen maken.
15.30 - 16.00 uur: Materialen & Renderen.
16.00 - 16.30 uur: Start huiswerkopdracht: een probleem oplossen met een 3D ontwerp.

Dag 3
08.30 - 09.00 uur: Inloop.
09.00 - 09.30 uur: Behandelen huiswerkopdracht dag 2.
09.30 - 10.00 uur: Bouw je eigen lessenserie “ontwerpen met de 3D-printer”.
• Ontwerpcyclus vertalen in lessen.
• Verbinden aan curriculum.
10.00 - 13.00 uur: Eigen lessenserie ontwikkelen.
• Leerdoelen vaststellen.
• Ontwerpopdracht formuleren.
• Aantal ontwerpcycli vaststellen.
• Ondersteunende opdrachten en werkvormen uitwerken.
• feedback verzamelen en verwerken.
12.00 - 13.00 uur: Lunch
13.00 - 16.00 uur: Lessenserie presenteren
• Opdrachten en werkvormen uittesten
• Feedback verzamelen en verwerken
16:00 - 16:30 uur: Afsluiting

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Docent dient te beschikken over eigen laptop met Fusion360 geïnstalleerd.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
WisMon-3Dkanjers
Soort aanbieder:
kennis / praktijkcentrum
Contactpersoon:
Jan Gubbels (kwartiermaker PIE)
E-mailadres:
jan.gubbels@kpnmail.nl
Cursusdata:

agenda 22 september 2020 | 08:30 (7 plekken vrij van de 7)

Utrecht (3512 EH) - WisMon-3Dkanjers - Driedaagse cursus op 22, 29 september en 6 oktober 2020 van 08.30 (09.00) uur tot 16.30 uur incl. lunch. Mochten de cursusdata niet uitkomen dan kunnen in overleg met de cursisten andere cursusdata worden gepland. Bij voorkeur wordt de cursus op school (incompany) uitgevoerd binnen een periode van 3 / 4 weken (niet aaneengesloten).

Prijs:
160 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Tinkercad en Fusion 360 zijn voor scholen gratis softwarepakketten van Autodesk en zijn uitermate geschikt voor leerlingen in het VMBO.Tinkercad als start en Fusion 360 voor gevorderden. 
Het is belangrijk dat de deelnemer zijn eigen laptop meeneemt.
Incompany: Ook is in overleg, afhankelijk van aantal deelnemers en aanwezigheid apparatuur, de training mogelijk op een zelf gekozen locatie (school).

Schrijf je in!

Jouw gegevens

Ter controle

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

Er zijn nog xx vrije plaatsen beschikbaar, wil je extra cursisten inschrijven?

Gegevens extra cursist

  • Er zijn geen (extra) vrije plaatsen meer beschikbaar op deze cursusdatum

Factuurgegevens

Ter controle

TOTAAL: € 160,-
Door op de Verzenden knop te drukken ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.


Wijzigingen in training doorgeven