Formatieve evaluatie in de eigen les in één dag

Schoolexaminering

Eendaagse cursus. Hoe kunt u formatieve evaluatie vormgeven in de eigen lespraktijk en wat is de relatie met schoolexaminering?

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
2
TOTAAL
8

Relatie met beroepsgericht programma:
profieloverstijgend

Inhoud
Formatief evalueren is belangrijk om beter zicht te krijgen en houden op de ontwikkeling van leerlingen en leerlingen zelf actiever te maken in hun leer- en ontwikkelproces. Goede formatieve evaluatie kan de leerwinst behoorlijk verhogen.

Tijdens deze dag maakt u kennis met de formatieve evaluatiecyclus (FE-cyclus) en de vijf fasen die hierin staan. Via theorie, maar vooral ook praktische werkvormen vanuit deze FE-cyclus kijken naar:
• Wat doet een docent daadwerkelijk in de les wanneer hij/zij de 5 fasen van de FE-cyclus goed inzet?
• Hoe helpt formatieve evaluatie om zicht te krijgen op het leren van (individuele) leerlingen?
• Wat doet u al in de eigen lessen en waar kan het beter?
• Hoe hangt de FE-cyclus samen met de kwaliteit van schoolexaminering?
• Hoe kunt u schoolexamens formatief gebruiken?
• Hoe neemt u de leerling mee in het formatieve evaluatieproces?

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
schoolexaminering
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Wilma Bredewold
E-mailadres:
w.bredewold@platformsvmbo.nl
Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven