Evenementen - het keuzevak in de praktijk

Horeca, Bakkerij en Recreatie

In deze eendaagse cursus leert u hoe u de HBR keuzemodule 'Evenementen' vertaalt naar aansprekende en vooral praktische lessen/ projecten voor uw leerlingen.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 6 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
12
Voorbereiding en huiswerk
2
TOTAAL
14

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzemodule 4: Evenementen. Een verdieping van de profielmodule recreatie (onderdeel HBR)

Inhoud
We starten met verduidelijken en ophelderen. We definiëren ‘een evenement’ en zoomen vervolgens in: We behandelen wat een evenement nu een evenement maakt en welke stappen daar bij horen vanuit de theorie. Na dit ochtendprogramma zijn we klaar om te starten met de vertaling van deze kennis naar het klaslokaal.
Het middagprogramma is gericht op de praktijk. Ofwel, de mogelijkheden van een mooi evenement binnen uw VMBO school. We vliegen het keuzevak multidisciplinair aan en betrekken andere vakken. Belangrijk is, dat het allemaal haalbaar blijft voor zowel de leerling als de docent! Hier wordt dan ook zeker aandacht aan besteed.
De cursus eindigt met het maken van een lesplan voor het keuzevak evenementen. We bekijken ook hoe de eindtermen weg gezet kunnen worden en hoe beoordeling van een evenement eruit kan zien.
Deze cursus biedt dus inspiratie en praktische handvatten!

Ochtendprogramma
We starten de ochtend met het vaststellen van uitdagingen en (leer-)wensen.
Vervolgens volgt er een algemeen blok, waarbij de volgende zaken aan bod komen:
- Wat is een evenement;
- Welke stappen horen bij het organiseren van een evenement.

Middagprogramma
Na de gezonde lunch starten we met de vertaling van de theoretische kennis naar het klaslokaal. We bespreken diverse scenario's waaronder een evenement samen met andere vakken. Na deze brainstormsessie gaan we de ideeën in (een opzet voor) een lesplan gieten waarbij we ook de eindtermen betrekken. Na dit praktische deel gaan we naar huis met een 'tas vol inspiratie en uitvoerbare ideeën' voor de lessen en toetsing van het keuzevak.

Voorkennis:
Recreatie in het VMBO als onderdeel van HBR
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
EDUeva
Soort aanbieder:
Bedrijf
Contactpersoon:
Eva Krul
E-mailadres:
hallo@edueva.nl
Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Prijs:
50 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven