Dieren en natuur; kunnen we leren omdenken?

Groen
  • agenda

Deze dag gaat over wettelijke en maatschappelijke veranderingen die rechtstreeks gevolgen hebben op onze kijk op huisdieren, het houden van dieren en dierenwelzijn. De inhoud is gerelateerd aan de keuzevakken ‘Het houden van dieren' en 'Gezonde dieren’.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 8 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevakken ‘Het houden van dieren’ en ‘Gezonde dieren’

Doel
Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen in het vmbo zijn er beschrijvingen gekomen voor de keuzevakken. De keuzevakken ‘Het houden van dieren’ en ‘Gezonde dieren’ zijn een nieuwe invulling. In deze training kijken we naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen en didactiek.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De training wordt gegeven door Michel Grobbe, lerarenopleider en expert Dier en Natuur, Aeres Hogeschool.

Doelgroep
Docenten / aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken ‘Het houden van dieren’ en ‘Gezonde dieren’ (gaan) verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van deze keuzevakken.

Inhoud
Dieren en natuur; kunnen we leren omdenken? Deze titel zegt al iets over het onderzoekende karakter van deze dag. De maatschappij verandert snel. Onze kijk op huis dieren, natuur, het houden van dieren en dierenwelzijn verandert net zo snel. Vragen komen en gaan:
• Wel of geen dierentuinen?
• Mag ik nu wel of geen fret houden?
• Willen we roofvogels houden als hobby
of is het alleen voor valkeniers bestemd?
of willen we helemaal geen roofvogels in gevangenschap?
• Wie bepaalt?
En misschien nog wel belangrijker; wie bezit de juiste kennis om in deze vraagstukken mee te kunnen denken?
Nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten veranderen ons vak. Deze training gaat over een aantal wettelijke en maatschappelijke veranderingen die rechtstreeks gevolgen hebben voor de vakinhoud die onderdeel is van de keuzevakken.
Het doel van de training is om nieuwe kennis te delen, de huidige situatie (landelijk, school) te bekijken en het denken over nieuwe kansen en wegen vorm te geven.

Werkwijze
De training wordt praktisch ingericht. In de ochtend starten we met theorie en vertalen we dat naar de praktijk.
In de middag richten we ons op ‘out of the box’ denken met als doel om te werken aan mogelijk nieuwe vakinhoud.

Programma
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.15 uur Theorie en praktijk: Dieren en Natuur
12.30 uur Lunch
13.00 uur ‘Out of the box’
15.00 uur Omdenken, vormgeven nieuwe vakinhoud
16.00 uur Einde programma

Voorkennis:
Beschikken over kennis en vaardigheden betreffende de inhoud van de genoemde keuzevakken.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
pJeNVbAG28
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze verdiepende training is bedoeld voor 'vakdocenten dier' met kennis en ervaring op de inhoud van de keuzevakken ‘Het houden van dieren’ en ‘Gezonde dieren’. Voor de overige vmbo groen docenten die deze keuzevakken gaan verzorgen is de Basistraining ‘Gezonde dieren’ en ‘Het houden van dieren’ beschikbaar.  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven