T&T kennis en vaardigheden - 3D-design en 3D-printen (ONLINE) - Basis

Technologie & toepassing
  • incompany

Deze eendaagse basistraining is onderdeel van een serie van drie trainingen en kan zowel los als in combinatie met de andere twee trainingen (gevorderde training en experttraining) worden gevolgd.

print

Studiebelastingsuren

Contacturen
7
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
7

Relatie met beroepsgericht programma:
Vak T&T

Inhoud
Deze eendaagse basistraining is zodanig opgebouwd dat de docent na de training in staat is om leerlingen kennis te laten maken met de wereld van 3D-printing & 3D-design. De leerkracht kan leerlingen 3D-printen toe laten passen bij het (gedeeltelijk) oplossen van een reëel bestaand probleem. Leerlingen doen daarbij relevante kennis op over het werken in de betreffende sector.

De training geeft onder meer (gedeeltelijk) invulling aan de volgende relevante eindtermen binnen T&T:
• Op een systematische manier opdrachten uitvoeren in de context van minimaal vier van de zeven bèta-werelden en met een variatie in toepassingsvormen van technologie.
• Zich oriënteren op opdrachten, een ontwerp en een plan van aanpak maken, opdrachten uitvoeren, deze indien nodig bijstellen, opdrachten afronden en het eigen handelen evalueren.
• In de context van technologische toepassing (3D-printen):
- onderzoeken en probleem oplossen;
- analyseren;
- ontwerpen, creëren en innoveren;
- materialen en middelen inzetten;
- kwaliteit leveren;
- omgaan met veranderingen en aanpassingen.
• Uitleggen dat een technologische toepassing opgevat kan worden als een systeem en kan van een (deel)systeem de functies van onderdelen benoemen en de werking uitleggen, waarbij hij input, output en proces kan analyseren.
• Voorbeelden geven van technologische en innovatieve ontwikkelingen en kan toelichten wat de wisselwerking is tussen technologie en samenleving.
• Waarden als duurzaamheid, innovatie, risico en sociale interactie bij het gebruik van technologische toepassingen benoemen.
• De eigenschappen van materialen benoemen en kan deze in verband brengen met gebruikerseisen en met functies van onderdelen van technologische toepassingen.
• Het gebruik van verschillende technologische toepassingen toelichten in de zeven bètawerelden.

In de training leert de docent praktisch werken met:
• 3D-ontwerpprogramma Tinkercad. Tinkercad is een gratis webbased 3D-ontwerpprogramma van Autodesk en uitermate geschikt voor leerlingen in het VMBO die starten met 3D-ontwerpen. In de gevorderde training leer je werken met Fusion 360 van Autodesk wat perfect aansluit op Tinkercad.
• Slicesoftware Cura.
• 3D-printers (Ultimaker & Dremel); instellen, bedienen en onderhoud.

Programma
08.30 - 09.00 uur: Inloop
09.00 - 09.30 uur: Welkom en introductie
09.30 - 10.30 uur: De wereld van 3D-printen
• Geschiedenis van 3D-printen.
• Wat maakt 3D-printen nu zo bijzonder?
• Soorten 3D-print technieken.
• Waar wordt 3D-printen toegepast en waarom?
• Wat kunnen we met een 3D-printer in het onderwijs?
10.30 - 12.30 uur: Hoe werkt een 3D-printer – leer uw gereedschap kennen.
• De 3D-printer.
• Hoe komt u aan een 3D-object?
• Het klaarmaken van uw ontwerp voor de 3D-printer, het proces.
• Van ontwerp naar toepassing. De (on)mogelijkheden van een 3D-printer.
12.30 - 13.00 uur: Lunch
13.00 - 16.00 uur: Starten met ontwerpen in 3D - Tinkercad voor beginners.
16.00 - 16.30 uur: Afsluiting

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
WisMon-3Dkanjers
Soort aanbieder:
bedrijf
Contactpersoon:
Remco Liefting
E-mailadres:
remco@3dkanjers.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Jan Gubbels, jan.gubbels@kpnmail.nl.

Prijs:
65 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze training wordt als volgt aangeboden:

  • Met open inschrijving via Bijscholing VMBO op locatie in Utrecht of digitaal via afstandsonderwijs met behulp van Zoom of Teams. Mochten de cursusdata niet uitkomen dan kunnen in overleg met de cursisten andere cursusdata worden gepland.
  • Incompany bij u op school of digitaal met uw collega’s via afstandsonderwijs met behulp van Zoom of Teams. Afhankelijk van aantal deelnemers en aanwezigheid apparatuur. Neem contact op met de kwartiermaker of aanbieder voor het bespreken van de mogelijkheden.
  • Na deze training kunt u de gevorderde en/of de vervolgtraining uit deze serie volgen.

Materiaal:

  • Deelnemer dient te beschikken over eigen laptop. Tinkercad en Cura is gratis.
  • Deelnemer krijgt een halfjaar toegang tot het leerportaal van WisMon.
  • Het hebben van een 3D-printer is niet noodzakelijk om deze training te kunnen volgen, maar wel handig. Een 3D-printer valt niet onder de subsidievoorwaarden en is rechtstreeks bij de aanbieder te bestellen. Facturering verloopt via de aanbieder en uitlevering vindt plaats voor de trainingsdag. Voor vragen kunt u de aanbieder rechtstreeks benaderen. Zie hier het overzicht van hun assortiment: https://3dkanjers.nl/store/


Wijzigingen in training doorgeven