Basistraining ‘Gezonde dieren’ en ‘Het houden van dieren’

Groen
  • agenda

Deze eendaagse training richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van de keuzevakken ‘Gezonde dieren’ en ‘Het houden van dieren’.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 17 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
5
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
5

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevakken ‘Gezonde dieren’ en ‘Het houden van dieren’

Doel
Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. In de keuzevakken komen verschillende onderwerpen aan bod. Tijdens deze nascholing ligt de nadruk op gezondheidscontroles, diergedrag, dierwelzijn en dierverzorging. De cursus geeft een inhoudelijk inzicht in de keuzevakken, de bijbehorende (praktische) vakdidactiek en didactische werkvormen.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt een nascholing voor docenten voor de keuzevakken ‘Houden van dieren’ en ‘Gezonde dieren’. De nascholing biedt zowel vakverdieping als didactisch vaardigheden.

Ochtendprogramma
Sara Albone, docentopleider en dierenarts bij Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt het ochtendprogramma (Gezonde dieren). De docent maakt gebruik van leervoorkeurstijlen om verschilldende didactische manieren te demonstreren. Het hanteren en de gezondheid van honden staat centraal. Voorafgaande aan de nascholing ontvangen deelnemers een link om hun eigen leervoorkeurstijlen te ontdekken.

Middagprogramma
Aranka Meester, docent dierverzorging Aeres MBO Barneveld verzorgt het middagprogramma (Houden van dieren). De docent maakt gebruik van een ethogram om gedrag van konijnen en knaagdieren vast te stellen. Vervolgens worden er verbindingen gelegd met dierenwelzijn en dierverzorging. Centraal staat de vraag, hoe leer je leerlingen observeren?

Doelgroep
Doelgroep voor de scholing: docenten of aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die de keuzevakken gaan verzorgen of al verzorgen en er weinig ervaring mee hebben.

Inhoud
Deze praktische cursus richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van het keuzevak. Daarbij worden er twee accenten gelegd: vakinhoud en vakdidactiek.

Programma
09:45 Ontvangst Aeres MBO Barneveld met koffie/thee
10:15 Welkom en introductie
10:30 Keuzevak 'Gezonde Dieren'
12:30 Lunch
13:00 Keuzevak 'Het houden van dieren'
15:30 Evaluatie en afronden
16:15 Afsluiting

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
Bup12UsAHi
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze training is bedoeld voor vmbo groen docenten die de keuzevakken ‘Gezonde dieren’ en ‘Het houden van dieren’ (gaan) verzorgen. Voor ervaren 'vakdocenten dier' is de verdiepende training 'Dieren en natuur; kunnen we leren omdenken?' beschikbaar.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven