NEN 3140 VP

Produceren, Installeren en Energie
 • Momenteel niet ingepland op datum

Eéndaagse training gericht op: Als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kan je complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties of het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties.

 • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
8
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
8

Relatie met beroepsgericht programma:
Profiel PIE met module Besturen en automatiseren, Installeren en monteren en keuze vakken Besturen en automatiseren, Installeren en monteren, Nutsvoorzieningen, Utiliteitsinstallaties, Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud.

Inhoud
Als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kan je complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties of het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties. Kortom, je wordt een vakman op NEN 3140 en elektrotechnisch gebied.


Elektrotechnische gevaren en ongelukken • Elektrotechnische gevaren

 • Elektrocutie

 • Kortsluiting

 • Voorkomen van kortsluiting


Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving • Wetgeving en historie

 • Arbowetgeving

 • De NEN 3140


Veilig werken door deskundig personeel/procedures en PBM’s • Inleiding

 • Personeel

 • Periodieke instructie

 • Werk- en onderhoudsprocedures

 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140

 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen

 • Werken in de nabijheid van actieve delen


Werken met een werkvergunning en schakelbericht • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140

 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties

 • Schakelbrief/schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen

 • Het vervangen van een defecte wandcontactdoos

 • Werkzaamheden aan een verdeler

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
IW Nederland
Soort aanbieder:
bedrijf
Contactpersoon:
N. de Groot
E-mailadres:
n.degroot@iwnl.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
200 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Informatie over inhoud:
Algemeen: N. de Groot; n.degroot@iwnl.nl 06-51862613
Regio IWNOF: M. Sisic; m.sisic@iwnl.nl; 06-48607700
Regio IWNH: Martine Hamstra; m.hamstra@iwnl.nl; 06-54228343


 • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven