NEN 3140 VOP praktijk en theorie - kennismaking met de norm (maatwerktraining PIE-docenten)

Produceren, Installeren en Energie
 • Momenteel niet ingepland op datum

Eéndaagse cursus gericht op: Een Voldoende Onderricht Persoon ben je als je niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn.

 • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
8
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
8

Relatie met beroepsgericht programma:
Profiel PIE met module Besturen en automatiseren, Installeren en monteren en keuze vakken Besturen en automatiseren, Installeren en monteren, Nutsvoorzieningen, Utiliteitsinstallaties, Werktuigkundig en elektrotechnisch onderhoud.

Inhoud
Een Voldoende Onderricht Persoon ben je als je niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars.
Deze maatwerktraining behandelt naast de theorie diverse praktijksituaties. Juist deze praktijk maakt deze cursus maatwerk.


Elektrotechnische gevaren en ongelukken • Elektrotechnische gevaren

 • Elektrocutie

 • Kortsluiting

 • Voorkomen van kortsluiting


Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving • Wetgeving en historie

 • Arbowetgeving

 • De NEN 3140


Veilig werken door deskundig personeel/procedures en PBM’s • Inleiding

 • Personeel

 • Periodieke instructie

 • Werk- en onderhoudsprocedures

 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140

 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen

 • Werken in de nabijheid van actieve delen


Werken met een werkvergunning en schakelbericht • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140

 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties

 • Schakelbrief/schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen

 • Het vervangen van een defecte wandcontactdoos

 • Werkzaamheden aan een verdeler

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
IW Nederland
Soort aanbieder:
bedrijf
Contactpersoon:
N. de Groot
E-mailadres:
n.degroot@iwnl.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
230 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Informatie over inhoud:
Algemeen: N. de Groot; n.degroot@iwnl.nl; 06-51862613
Regio IWNOF: M. Sisic; m.sisic@iwnl.nl; 06-48607700
Regio IWBZ: Inge Broers; i.broers@iwnl.nl; 06-11113140
Regio IWNH: Martine Hamstra; m.hamstra@iwnl.nl; 06-54228343


 • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven