Introductiecursus Lasersnijden en CNC Frezen

Produceren, Installeren en Energie
 • Momenteel niet ingepland op datum
 • incompany

De introductiecursus lasersnijden en cnc frezen is erop gericht om docenten op een begrijpelijke en dynamische wijze kennis te laten maken met twee veel toegepaste productieprocessen in verschillende beroepenvelden.

 • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
PIE, BWI, D&P, MVI en praktijkgerichte programma T&T

Inhoud
In de cursus maakt u kennis hoe en waarom deze bewerkingstechnologieën worden toegepast binnen de beroepspraktijk, beroepspraktijken binnen het industriële domein maar zeker ook in de werelden van prototyping en reclame/design. Zo wordt er ingegaan op de toepassingsgebieden en op wijze van aanbieden in de lespraktijk, middels voorbeelden van les- en praktijkmateriaal, in het beroepsvoorbereidend als het beroepskwalificerend onderwijs binnen de zowel technische als creatieve profielen en inzetbaarheid en consequenties binnen de lespraktijk van de profielen BWI, PIE, D&P en het praktijkgerichte programma T&T: organisatorisch, werkvormen.


Onderwerpen • Twee bewerkingstechnologieën en de relatie met de beroeps- en werkveld en de praktische toepassing hierin.

 • De bewerkingstechnologieën en de toepassing binnen de profielen BWI, PIE, D&P en de beroepsgerichte programma’s T&T en NL.

 • De belangrijkste verschillen tussen werken met het cnc frezen (freesmachine) en lasersnijden (lasersnijmachine) en de uitwerking ervan in leermiddelen.

 • Wanneer kiezen voor frezen en wanneer voor lasersnijden? We richten ons vooral op CO2 lasers die vaak op scholen gebruikt worden en de kleinere cnc machines.

 • Welke ontwerp-/modelleringsapplicaties?

 • Demonstratie aan de hand van voorbeeld les- en praktijkmateriaal.

 • Inzetbaarheid en consequenties binnen de lespraktijk van de profielen BWI, PIE, D&P en praktijkgerichte programma T&T: organisatorisch, werkvormen en financieel.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
LaserUniek Benelux
Soort aanbieder:
bedrijf
Contactpersoon:
Bas van Enckevort
E-mailadres:
info@laseruniek.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Jan Gubbels, jan.gubbels@kpnmail.nl.

Prijs:
60 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Na de cursus zijn docenten op de hoogte van de twee bewerkingstechnologieën, -machines en haar (on)mogelijkheden en toepassingsgebieden. Deze kennis zal bijdragen om de juiste bewerkingsmethode te kunnen toepassen en deze kennis ook over te dragen aan de leerlingen.Tevens kunnen zij een gefundeerde keuze maken met welke technologie/practicummodel zij binnen hun school/lessen aan de slag zouden willen gaan en over te gaan tot het volgen van de ééndaagse gebruikerscursus - Basis cursus lasersnijden en/of Basiscursus cnc modelleren- en de eventuele aanschaf van de daarbij benodigde apparatuur.

In overleg met LaserUniek Benelux kan de cursus ook op uw locatie worden verzorgd. Echter dient de school de faciliteiten te verzorgen zoals een beamer of presentatiescherm en een geschikte ruimte. Bij een cursus lasersnijden dient er een door ons goedgekeurde lasersnijder te staan die we mogen / kunnen gebruiken voor de cursus. De lunch zal verzorgd worden door de school en u betaalt reiskosten € 1.50 per km (inclusief btw, de afstand wordt bepaald vanaf de LaserUniek te Echt naar uw school). U dient hiervoor akkoord te gaan met een offerte welke u vanuit LaserUniek ontvangt voor aanvang van de training. Deze offerte dient ondertekend te worden door de directie van uw school.


 • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven