#Durf te vragen

Groen
  • incompany

Eendaagse werkbijeenkomst bij j op school o.l.v. een expert om de uitvoering van Profiel Groen te evalueren en waar nodig te verbeteren. Je kunt je als vakgroep/team inschrijven voor ondersteuning door een expert. Deze expert heeft 20 uur ter beschikking.

  • De vaststelling van de data vindt plaats in overleg.
Gebaseerd op 17 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
7
Voorbereiding en huiswerk
3
TOTAAL
10

Relatie met beroepsgericht programma:
Profiel Groen totaal

Inhoud
Aeres Hogeschool biedt vmbo groen scholen een praktisch en passend aanbod op de eigen school om de uitvoering van Profiel Groen eens goed door te lichten en als team aan de slag te gaan om de kwaliteit waar nodig op een hoger niveau te krijgen.


Loopt alles zoals je dat zou willen? Heb je als team voldoende zicht op de sterke en zwakke kanten in het onderwijsprogramma en curriculum? Zou je wel eens advies willen hebben van een relatieve buitenstaander? Wil je met jouw team aan de slag in een studiedag met het curriculum en/of vergroten van je vakkennis?


Een team/locatie kan ondersteuning / advies vragen van een expert om mee te kijken naar het vmbo onderwijs, de inrichting van het onderwijs, de plek van LOB in het programma, kortom, een vraag gerelateerd aan de vakinhoud, de profielmodules, keuzevakken en LOB.


Werkwijze
Er vindt een uitgebreide intake met de school-/teamleider en/of vakgroepcoördinator plaats, om zicht te krijgen op de situatie van de school als het gaat om de uitvoering van Profiel Groen. Afhankelijk van de vraag wordt het programma voor een werkbijeenkomst/studiedag samengesteld. Dit kan zowel een vakinhoudelijk als onderwijskundig programma zijn. Aeres Hogeschool zoekt de expertise passend bij de vraag.


Aanvulling vanaf 1 januari 2023
Als team aan de slag met de voorbereiding op de invoering van het praktijkgerichte programma groen? En past het vaste aanbod bij PGP Groen onvoldoende of wil je een combinatie? Dan kan je ook gebruik maken van dit aanbod #Durf te vragen.


Criterium: de vraagstelling is gerelateerd aan Profiel Groen (vakinhoud van groene profielmodules en keuzevakken en/of LOB) of PGP Groen.

Voorkennis:
Betrokken bij de uitvoering van Profiel Groen.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Intakegesprek met leidinggevende(n)
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Edith Diepeveen
E-mailadres:
edith.diepeveen@connectgroen.nl
Cursusdata:

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kun je contact opnemen met de kwartiermaker Edith Diepeveen, edith.diepeveen@connectgroen.nl.

Prijs:
150 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Dit aanbod wordt alleen incompany uitgevoerd.

Per werkbijeenkomst / studiedag op de locatie doen minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers per school mee.

De kosten voor dit aanbod bedragen € 1500,- in totaal.

Interesse? Neem contact op met kwartiermaker Edith Diepeveen: edith.diepeveen@connectgroen.nl.


Wijzigingen in training doorgeven