Evalueren (formatief) en examineren (summatief) van het praktijkgerichte programma (ONLINE)

Nieuwe leerweg Algemeen
  • Momenteel niet ingepland op datum
  • incompany

Deze online basismodule gaat in op hoe u de leerlingprestaties binnen het praktijkgerichte programma op een kwalitatief goede manier kunt beoordelen. De basis van formatief en summatief ontwikkelen, evalueren en toetsen staat hierin centraal.

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
1
TOTAAL
4

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud


Deze online module gaat in op hoe u de leerlingprestaties binnen het praktijkgerichte programma op een kwalitatief goede manier kunt beoordelen. Belangrijke vragen daarbij zijn:  • Hoe krijgt u zicht op de ontwikkeling van de leerling en hoe brengt u dit in beeld?

  • Hoe wordt de leerling eigenaar over het eigen leerproces?

  • Welke effectieve toetsvormen zet u hierbij in? en,

  • Wat betekent dit voor uw (docent-)rol? 


Uitgangspunten zijn: het Kader Praktijkgericht programma en de concept examenprogramma’s. We nemen de betekenis van formatief en summatief toetsen onder de loep en bespreken met elkaar: wanneer doet u wat, met welk doel en wat kunnen effecten zijn? Daarbij zoomen we in op verschillende toetsvormen die u daarbij kunt inzetten. Dit gebeurt in een interactieve sessie aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden, leervragen, kleine opdrachtjes en uitwisseling van tips en tools.

Voorkennis:
Kennis van het kader voor het Praktijkgericht programma en het eigen concept examenprogramma PGP.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Ja, kennisgenomen van het Kader Praktijkgericht programma en het eigen concept examenprogramma PGP.
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
anders
Contactpersoon:
Naomi Veldhoven
E-mailadres:
naomi@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

incompany Datum in overleg (incompany aanbod)

De vaststelling van de data vindt plaats in overleg. Bij interesse kunt u contact opnemen met de kwartiermaker Wilma Bredewold, w.bredewold@platformsvmbo.nl.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven