Hoe kom ik tot een goede beoordeling van het praktijkgerichte programma?

Nieuwe Leerweg
  • Momenteel niet ingepland op datum

In deze module over beoordelen van het praktijkgerichte programma buigen we ons over de vraag: “Hoe kom ik tot een goede beoordeling” en gaan we concreet aan de slag met het ontwikkelen van een beoordelingsmodel.

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
3
Voorbereiding en huiswerk
1
TOTAAL
4

Relatie met beroepsgericht programma:
Profieloverstijgend

Inhoud


In deze module over beoordelen van het praktijkgerichte programma buigen we ons over de vraag: “Hoe kom ik tot een goede beoordeling?”. We nemen bestaande meetinstrumenten en beoordelingsmodellen onder de loep. We gaan aan de slag met het formuleren van criteria voor het beoordelen van eindtermen. Aan de hand van het eigen praktijkgerichte examenprogramma maken we een start met het ontwikkelen van een eigen model voor beoordelen. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan het beoordelen van (algemene) praktijkgerichte vaardigheden en programma specifieke kennis en vaardigheden, bespreken we de toetskwaliteit versus de kwaliteit van toetsen. De module kent een afwisseling van theorie, praktische tips c.q. handvatten en kleine werkopdrachten die in het eigen pgp-team verder kunnen worden uitgewerkt.

Voorkennis:
Voor deze module is het van belang dat je de inhoud van je eigen praktijkgerichte examenprogramma kent en bekend bent met de uitgangspunten PTA van het PGP. Het is een pre als je de pta scholingsmodule hebt gevolgd.
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
SPV
Soort aanbieder:
onderwijsinstantie
Contactpersoon:
Naomi Veldhoven
E-mailadres:
Naomi@platformsvmbo.nl
Cursusdata:

Ingepland op datum Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
25 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Nee

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven