Basistraining Werk in de bloemenwinkel

Groen
  • agenda

Deze eendaagse praktische training richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van het keuzevak 'Bloemwerk'. Daarbij worden er twee accenten gelegd: vakinhoud en vakdidactiek.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 3 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak 'Bloemwerk'

Doel
Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. ‘Bloemwerk’ is een van deze groene keuzevakken. Het keuzevak ‘Bloemwerk maken’ is onderverdeeld in vier thema’s: ‘Winkelproducten inpakken’, ‘Bloemwerk maken’, ‘Bloemwerk voor speciale gebeurtenissen’ en ‘Een bloemstuk in opdracht maken’. De cursus geeft een inhoudelijk inzicht in het keuzevak, de bijbehorende (praktische) vakdidactiek en didactische werkvormen.

Doelgroep
Docenten / aankomende docenten binnen het profiel Groen die het keuzevak 'Bloemwerk' (gaan) verzorgen en op zoek zijn naar meer ervaring en kennis.

Inhoud
Deze praktische training richt zich op het aanbrengen van praktische kennis en vaardigheden die gevraagd worden t.b.v. de kwalitatieve uitvoering van het keuzevak 'Bloemwerk'. Daarbij worden er twee accenten gelegd: vakinhoud en vakdidactiek.

Programma
09.45 Inloop met koffie en koek
10.00 Welkom
10.30 Een praktische opdracht vertalen naar bloemwerk, hoe pak je dat aan?
11.00 Praktische verwerking
12.00 Inpakken van bloemwerk, vorm en inhoud
12.45 Lunch
13.15 Praktische verwerking
13.45 Bloemwerk in trends.
15.00 Praktische verwerking
16.00 Afsluiting

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
KL5olem9Wb
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze training is bedoeld voor vmbo groen docenten die het keuzevak ‘Bloemwerk’ (gaan) verzorgen. Voor 'vakdocenten bloem' is de verdiepende training 'Milieuvriendelijke Bloemkunst' beschikbaar.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven