Voedselbereiding en duurzaamheid

Groen
  • agenda

Deze ééndaagse training is gerelateerd aan het keuzevak 'Voeding, hoe maak je het?' We gaan moderne kooktechniekentechnieken zoals emulgeren, koken met additieven en fermenteren uitproberen en oefenen. De producten die we maken vormen de lunch.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 17 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak ‘Voeding, hoe maak je het?’

Doel
Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Het keuzevak ‘Voeding, hoe maak je het?’ is een nieuwe invulling. In deze verdiepende training kijken we niet zozeer naar de kerndoelen van het keuzevak als wel naar de toekomst van het ‘vak’ in relatie tot duurzaamheidsdoelen, vernieuwingen en didactiek:
Duurzaamheidsdoel 1: vakgerelateerd > voedselbereiding en duurzaamheid.
Duurzaamheidsdoel 2: duurzaam leren;
Duurzaamheidsdoel 3: ontwikkeling van betekenisvolle (praktijk)opdrachten toepasbaar in de vmbo lessen.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten voor beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. Dit keuzevak wordt gegeven door Peter Heijmen, werkzaam als docent bij Rijn IJssel, Horeca en Bakkerij.

Doelgroep
Docenten / aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die het keuzevak 'Voeding, hoe maak je het?' (gaan) verzorgen en vanuit eerdere ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van dit keuzevak.

Werkwijze en inhoud
De cursus wordt praktisch ingericht. We gaan technieken zoals emulgeren, koken met additieven, fermenteren en andere moderne kooktechnieken uitproberen en oefenen. De producten die we maken vormen de lunch. Na de lunch gaan we ons theoretisch verdiepen in de praktijk van de ochtend en verbinden we de theorie aan duurzaamheid. Het accent wordt gelegd op alternatieve eiwitbronnen, voedsel voor vegetariërs en gewetensbezwaarden.
De gebruikte receptuur wordt meegegeven in de vorm van werkbrieven voor vmbo leerlingen.

Planning
10.00 Ontvangst en kennismaking
10.15 Moderne kooktechnieken
Additieven
Emulgeren
Fermenteren
13.00 Lunch
13.30 Alternatieve eiwitbronnen
Verbinding praktijk aan theorie
Verbinding theorie aan praktijk lessen vmbo
16.00 Afsluiting

Voorkennis:
Basis voedselbereiding
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
cf38kkieUr
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze verdiepende training is bedoeld voor ervaren 'vakdocenten voeding' die het keuzevak ‘Voeding, hoe maak je het?’ (gaan) verzorgen.

Voor vmbo groen docenten is de basistraining 'Voedselbereiding' beschikbaar.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven