Systemen, netwerken en software voor MVI

Media, Vormgeving en ICT

In deze ééndaagse cursus maakt u kennis met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van beheer van systemen, netwerken en software. De cursus is toegespitst op de profielmodule ICT van profiel MVI.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 14 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodule ICT

Inhoud
Als u een computer aanschaft dan is deze al voorzien van een besturingssysteem en software. Het systeem en de software die al geïnstalleerd zijn verschillen per soort computer. In deze cursus leert u een analyse te maken van standaard geïnstalleerde systemen en software, voldoen deze aan de wensen en eisen van de gebruiker/klant en welke juridische aspecten er kleven aan softwarelicenties en gebruikersovereenkomsten. U leert hoe u software op de juiste manier installeert en test.

Cursusprogramma
Introductie in het verbinden van apparaten en systemen en het installeren van software.
• Systemen en applicaties installeren en configureren.
• Een eenvoudige ICT-infrastructuur installeren.
• Een eindgebruiker informeren en adviseren over ICT-producten en het gebruik ervan.
• Procedures, regels en richtlijnen.

Systemen en applicaties installeren en configureren.
• Overzicht (geschiedenis en huidige ontwikkelingen) krijgen van systeem en software.
• Installatie- en testtools, installatiescripts, documentatiemethode.
• Verkenning van belangrijke systeemonderdelen en software.
• Geïnstalleerde systemen testen, fouten lokaliseren en oplossen verbetervoorstellen doen voor assemblage-, installatie- en/of configuratieprocessen.

Een eenvoudige ICT-infrastructuur in een gebouw installeren.
• Overzicht van netwerkkoppelingen, bekabelingsnormen en -systemen.
• Kenmerken van randapparaten, hoe functioneren deze binnen een netwerk.
• Kerntaken voor netwerkbeheer. Datacommunicatie- en netwerkcomponenten (netwerkkaart, hub, switch etc.)
• Netwerksecurity, encryptie, firewall, username/password.
• Werken in de Cloud.

Een eindgebruiker informeren en adviseren over ICT-producten en het gebruik ervan.
• Inzicht en kennis van terminologie omtrent systeem-, netwerk- en softwarebeheer
• Beveiligingssoftware (antivirus, firewall, encryptie)
• Back-up beheer en voorzieningen.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
cursus
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
House of Training
Soort aanbieder:
particulier onderwijs
Contactpersoon:
Harry Beishuizen
E-mailadres:
h.beishuizen@house-of-training.nl
Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Prijs:
40 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
Kff9dIzzvb
Leercyclus benoemd:
Nee

Opmerkingen:

De prijs is inclusief syllabus en HOM-certificaat Registerleraar.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven