Profieldag 'Groene productie'

Groen
  • agenda

Deze trainingsdag staat profielmodule 1 'Groene productie' centraal. In het ochtendprogramma ontwerpt u samen met collega's uit het land praktijkgerichte profiellessen. 's Middags gaat u op excursie naar een stadsboerderij en heemtuin.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodule 1: Groene productie

Inhoud
De profieldagen vmbo groen staan in het teken van het opdoen van vakkennis over de inhoud van de profielmodule en het ontwerpen van praktijkgerichte profiellessen. Het bovenstaande houdt in dat het een heel actieve dag gaat worden waarbij enerzijds het vernieuwde vmbo centraal staat en aan de andere kant de vertaling van de kerndoelen en deeltaken naar lessen. Samenwerkend met uw collega’s uit het land geeft u mede vorm aan lessen voor het profiel groen. Uitgangspunten zijn de moduleomschrijvingen en de kern van het profiel groen. Daarnaast gebruiken we een aantal onderwijskundige modellen.

Als je aan een docent vraagt op welke manier hijzij goede lessen kan geven dan zegt de docent: naast pedagogische en didactisch kennis heb ik ook vakinhoudelijke inzichten en vakkennis nodig. Om die reden is de middag ingepland voor vakinhoud bij organisaties of bedrijven in de groene sector. Tijdens de excursie maakt ue kennis met het bedrijf, hun werkwijzen, passend bij de profielmodule. Na de excursie hebt u verhalen opgedaan om in de klas te gebruiken en hebt u tools om verder te werken aanuw vakinhoudelijke kennis.

Leerdoelen
• Het opdoen van inspiratie voor lessen;
• Samen ontwikkelen van een blauwdruk voor lessen (of lessenserie) a.d.h.v. deeltaken uit profielmodule 1;
• Informatie ontvangen over vernieuwd vmbo, profieldelen en kern;
• Examinering i.r.t profielmodule 1;
• Samenhang duiden profielmodulen en kern;
• Werken met de ontwerpkenmerken beroepsgerichte lessen;
• Verkennen vakdidactische principes beroepsgerichte lessen;
• Vergaren vakkennis behorende bij de profielmodule;
• Samenwerken met collega’s uit het land.

Programma
09:15 Inloop
09:30 Kennismaking
09:40 Informatie vernieuwd vmbo, profielmodules
09:55 Bekijken profielmodule, verbindingen met de kern
10:05 Ontwerpkenmerken voor een beroepsgerichte les
10:30 Pauze
10:45 Samen ontwikkelen van een lessenserie voor een deeltaak
12:30 Bespreken lessenserie
12:30 Lunch
13:00 Excursie naar stadsboerderij en heemtuin
16:00 Evaluatie

Uitvoering
Voor het onderdeel excursie wordt de groep gedeeld. Er is een excursie in de stadsboerderij waar onderwerpen als dieren huisvesten en houden, dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid, het verdienmodel van de stadsboerderij, uitleg keuzes van bedrijfsvoering i.r.t omgeving centraal staan. De tweede excursie is naar de heemtuin. Hier gaan we in op landschapstypen, vermeerderen van planten, telen van planten, ecologie en bodem. De excursies worden verzorgd door: Martin Faassen (boerderij) en Rob Graat (heemtuin). Beiden werken voor natuurcentrum Arnhem en hebben hun sporen liggen in het vakgebied en in het onderwijs. Op Twitter is Rob te vinden als vraagbaak over plantkundige onderwerpen. De begeleidende docent is Sara Albone, lerarenopleider bij Aeres Hogeschool Wageningen.

Voorkennis nodig:
Nee
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding:
Meenemen: makkelijke schoenen en kleding voor buiten + camera / gsm met camera
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:

agenda Ingepland op datum (agenda)

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
-
Leercyclus benoemd:
Ja

  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte van nieuw ingeplande data met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven