Natuur inclusieve landbouw

Groen

Gaandeweg de dag ontdekt u op basis van de vier componenten ethisch, ecologisch, technisch en economisch, de betekenis en rol van het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ in de opleiding van een leerling en hoe u daar als docent invulling aan kunt geven.

Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Gebaseerd op 3 beoordelingen
print

Studiebelastingsuren

Contacturen
6
Voorbereiding en huiswerk
0
TOTAAL
6

Relatie met beroepsgericht programma:
Keuzevak ‘Natuurlijk groen’

Doel
Als onderdeel van het nieuwe vmbo examenprogramma profiel groen zijn er keuzevakken ontwikkeld. Het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ is een nieuwe invulling. 'Natuurlijk groen' gaat over agrarisch natuurbeheer, ook wel natuur inclusieve landbouw genoemd. De eindtermen in het keuzevak benadrukken het aandachtsveld als een neventaak van de agrarische sector. Het keuzevak kent verschillende componenten:
• Ethisch (maatschappelijk): de houding van de mens t.o.v. de natuur;
• Ecologisch: hoe functioneert een levensgemeenschap en wat is daarin de invloed van het agrarisch bedrijf;
• Technisch: hoe kun je maatregelen uitvoeren om inheemse wilde flora en fauna te ondersteunen;
• Economisch: wat kost het en wie betaalt wat?
Op basis van deze vier componenten ontdekt u gaandeweg de betekenis en de rol van dit keuzevak in de opleiding van een leerling en hoe u daar als docent invulling aan kunt geven.

Uitvoering
Aeres Hogeschool Wageningen verzorgt bij- en nascholingen voor docenten beroepsgerichte vakken in het vmbo-groen, vanuit de rol als opleider van deze beroepsgroep. De training wordt gegeven door Martien Hontelez. Martien was jarenlang docent en trainer bij Helicon Opleidingen en de Aeres Hogeschool in Wageningen. Momenteel werkt hij als zelfstandig trainer en coach.

Doelgroep
Docenten / aankomende docenten binnen het nieuwe profiel Groen die het keuzevak ‘Natuurlijk groen’ (gaan) verzorgen en vanuit eerdere opleiding en ervaringen over kennis en vaardigheden beschikken betreffende de inhoud van dit keuzevak.

Werkwijze
Tijdens de dag doorlopen we een drietal fasen:
1. Verkenning
Wat is natuur inclusieve landbouw? Wat is ‘natuur’ ook al weer? Hoe verhoudt het zich tot de landbouw en waarom willen we dat vmbo-leerlingen daar kennis van hebben?
2. Onderwijskundige organisatie
Tijd (lesrooster) en ruimte (lokaliteit) zijn altijd kaderstellend voor de mogelijkheden die u als docent hebt bij het uitvoeren van het onderwijs. We formuleren op basis van de eindtermen in het keuzevak een wensenlijstje en vergelijken dat met de werkelijke mogelijkheden op uw school.
3. Werkvormen
Wat zijn goed bruikbare werkvormen? Natuurlijk gaan we uit van betekenisvol en activerend leren en borduren we verder op wat u daarvan als docent al weet en in de lespraktijk toepast. We gaan op zoek naar de perfecte integratie van theorie en praktijk.

Programma
10:00 Ontvangst en kennismaking
10:30 Thematische verkenning: natuur en landbouw
11:00 Werken vanuit de 4 pijlers: ethiek, ecologie, techniek, economie
11:45 Onderwijskundige organisatie: wensenlijstje versus de praktijk
12:45 Lunch
13:15 Werkvormen: uitwisselen en verzamelen van ideeën
14:15 Op naar betekenisvolle opdrachten
15:30 Reflectie en evaluatie
16:00 Afsluiting

Voorkennis:
Beschikken over kennis en vaardigheden betreffende de inhoud van het keuzevak ‘Natuurlijk groen’
Werkvorm:
training
Scholingsveld:
praktijkleer / vakkennis
Voorbereiding noodzakelijk:
Nee
Aanbod mogelijk gemaakt door OCW en VO-raad:
Ja
Aanbieder:
Aeres Hogeschool Wageningen
Soort aanbieder:
lerarenopleiding
Contactpersoon:
Hanneke Maassen
E-mailadres:
h.maassen@aeres.nl
Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Prijs:
30 euro per persoon
Gevalideerd door lerarenregister:
rnkbWjYhfG
Leercyclus benoemd:
Ja

Opmerkingen:

Deze verdiepende training is bedoeld voor docenten met kennis en ervaring op de inhoud van het keuzevak 'Natuurlijk groen’.


  • Er zijn geen data gepland. Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in training doorgeven